Odpadní vody

15. září 2020

V minulých letech probíhala zejména intenzivní údržba stokové sítě (revize, čištění a monitoring technického stavu). Délka vyčištěné a zrevidované délky sítě v jednotlivých letech postupně stoupala,… Číst dále… »

Ochrana před povodněmi

15. září 2020

  Ochrana před povodněmi je stěžejní vodohospodářský problém nejen na území města, ale spadá do širšího kontextu vodohospodářské politiky státu. Možnosti, jak řešit ochranu území… Číst dále… »

Voda v Ostravě patří mezi nejkvalitnější v Česku

16. října 2019

I přes dlouhodobé vysoké letní teploty nemusí mít Ostravané obavy o kvalitu vody, která má trvale vysokou úroveň splňující veškeré zákonné normy. Pitná voda je… Číst dále… »

Úspěšné čištění studní pitné vody pro Ostravsko

7. srpna 2019

V současné době, kdy se velká část České republiky potýká s nedostatkem pitné vody, je hledání a používání vhodných technologií ke zvýšení vydatnosti vodních zdrojů pro… Číst dále… »

Kvalita pitné vody v Ostravě v roce 2018

23. července 2019

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,… Číst dále… »

Množství povrchových vod v roce 2017

23. července 2019

Z hlediska vodnosti toků lze rok 2017 charakterizovat jako průměrný. V roce 2017 se v povodí horní Odry nevyskytly žádné významné povodňové situace. Odra Průměrný… Číst dále… »

Kvalita pitné vody v Ostravě v roce 2017

21. listopadu 2018

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.,… Číst dále… »

Jakost vod v Ostravici v Ostravě 2017

14. listopadu 2018

Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou a Ostrava…. Číst dále… »

Jakost vod v Odře v Ostravě 2017

14. listopadu 2018

Kvalitu vody v Odře sleduje státní podnik Povodí Odry, v Ostravě ve třech sledovaných profilech, ve Svinově, pod Černým příkopem a v Antošovicích. V profilu Svinov je kvalita vody… Číst dále… »

Sanační čerpání

6. listopadu 2018

Na území statutárního města Ostravy se nachází řada starých ekologických zátěží s kontaminovanými pozemky. Tato kontaminace v některých případech způsobuje ohrožení podzemních vod a k… Číst dále… »