Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

Publikováno: 14. prosince 2017

Tento významný strategický dokument navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Úspory energií ve veřejných budovách

Publikováno: 14. prosince 2017

Ostrava realizuje projekty rekonstrukcí a revitalizací jednotlivých budov v majetku města. Jejich hlavním cílem je zlepšení technického stavu budov a především snížení jejich energetické náročnosti.

Systém environmentálního managementu

Aktualizováno: 12. listopadu 2018

Na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu, který v roce 2018 prošel úspěšnou certifikací dle normy ISO 14001. Cílem… Číst dále… »