Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

Publikováno: 14. prosince 2017

Tento významný strategický dokument navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Úspory energií ve veřejných budovách

Publikováno: 14. prosince 2017

Ostrava realizuje projekty rekonstrukcí a revitalizací jednotlivých budov v majetku města. Jejich hlavním cílem je zlepšení technického stavu budov a především snížení jejich energetické náročnosti.

Systém environmentálního managementu

Aktualizováno: 29. července 2022

Na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy byl od listopadu roku 2015 zaveden Systém environmentálního managementu. Při prokázání shody s normou ISO 14001 je vystaven certifikát… Číst dále… »