Výtopnu v areálu bývalé Koksovny Jana Švermy v Ostravě čekají změny. Vlastník plánuje demolice většiny stávajících objektů. Odhaduje se, že by zde mohlo být postaveno 10-15 nových hal pro průmyslové využití. Po sanaci zbytku areálu Koksoven by zde mohla vzniknout nová průmyslová zóna. Informovala o tom společnost Moravskoslezské Investice a Development, a. s. na svém Facebookovém účtu.

Koksovna Jan Šverma byla založena v roce 1892 pod jménem Ignát, jako součást tehdejšího stejnojmenného dolu. V roce 1952 pak byla včleněna do nově vzniklého podniku OKK Koksovny. V závěru roku 2010 došlo po 118 letech k ukončení provozu koksovny Jan Šverma. Pro teplárnu, která koksovně sloužila pak již nebylo po uzavření koksovny využití a budovy v areálu postupně chátrají. Nyní jsou budovy ve stavu vyžadujícím zásadní opravy, případně je potřeba z bezpečnostních důvodů provést demolici. Areál bývalých tepláren je oplocením oddělen od okolních subjektů a je napojen na železniční vlečku. Soukromý majitel jej získal v roce 2015 od společnosti Veolia a má zájem o revitalizaci formou demolic a nové výstavby.


Fotografie: Moravskoslezské Investice a Development, a. s.