Podle společnosti Ostravské vodovody a kanalizace (OVAK), která v Ostravě vodovody a kanalizace spravuje, vzrostla cena vody pro průměrného spotřebitele v letošním roce o necelé dvě koruny za měsíc. Ve srovnání s ostatními krajskými městy má Ostrava jednu z nejnižších cen vody v republice. Jeden m3 vody bude stát včetně stočného 77,30 Kč, oproti 76,62 Kč v loňském roce, jedná se tedy o zvýšení ceny pouze o 33 haléřů.

Cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, nárůst poplatku za pronájem infrastruktury, který platí společnost OVAK městu Ostrava. To z něj financuje opravy a modernizace sítě. Poplatek městu není jedinou formou, jak OVAK v Ostravě pečuje o vodovodní a kanalizační síť. Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2018 budou minimálně 373 mil. Kč, z toho 288 mil. Kč prostřednictvím nájmu a zbytek formou oprav zajišťovaných společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a údržby vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic 34 miliónů korun.

Statutární město Ostrava nájemné ze správy vodovodů a kanalizací plně reinvestuje v této oblasti. Realizace vodohospodářských staveb postupuje v souladu s Generelem kanalizační sítě Ostrava a s Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací a je koordinována s požadavky správce vodovodní a kanalizační sítě (OVAK).

Tabulka vývoje ceny vody v Ostravě v letech 2014 – 2018

Kč/m3 2014 2015 2016 2017 2018
Vodné 36,23 Kč 36,59 Kč 37,25 Kč 37,32 Kč 37,65 Kč
Stočné 37,58 Kč 38,05 Kč 38,81 Kč 39,30 Kč 39,65 Kč
Celkem 73,81 Kč 74,64 Kč 76,06 Kč 76,62 Kč 77,30 Kč

 


Zdroj informací: Cena vody zůstane v Ostravě jedna z nejnižších v rámci krajských měst