V roce 2023 bude spuštěn informační systém Centrální evidence psů, který nahradí evidenci psů vedenou do konce roku 2021 městem. Centrální evidenci psů bude provozovat Komora veterinárních lékařů, která v současné době na základě pověření veterinárním zákonem spravuje databázi pasů pro psy. Připomínáme, že od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Údaje do Centrální evidence psů budou zavádět veterinární lékaři nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem. V Centrální evidenci psů budou zaznamenány tyto údaje: číslo čipu nebo tetování, pohlaví psa, číslo pasu z evidence pasů vedené Komorou veterinárních lékařů, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště majitele psa, údaje o podstoupených očkováních proti vzteklině společně s daty, kdy k nim došlo. Nově narození psi musí být označeni čipem nejpozději do tří měsíců věku, majitelé starších psů již označených čipem budou muset svého psa a dále případné změny chovatele nebo adresy místa chovu psa nechat zapsat do Centrální evidence při jeho nejbližším očkování nebo přeočkování proti vzteklině.

Pro více informací se můžete obrátit na Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa.