Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zahájí v tomto týdnu výsadbu letniček. Letničky budou vysazeny například v Bezručově sadu, v Komenského sadech, v sadech Milady Horákové, na ulici Umělecká. Sadit se budou například šalvěje,  aksamitníky, zelence s ozdobným listem, cinerárie, pelargonie, africká kopřiva (coleus), jiřinky atd. Celkem bude v tomto městském obvodu vysazeno na 20 200 letniček a 1500 růží. Stejně jako v loňském roce, kdy se jednalo o pilotní projekt, se bude sadit v Komenského sadech a v parku Železárenská tzv. „holandské záhony“. Tato letničková směs je bezúdržbová a potlačí plevel. Ve směsi je až 40 druhů květin, například slunečnice, kopretiny, len, měsíček lékařský atd.

Do závěsných nádob např. na ulici Zámecká, Puchmajerova, Poštovní a 28. října bude dosázeno dohromady 1830 kusů muškátů. V mobilních nádobách budou vysázeny surfinie. K osázení byly vybrány tyto sezónní rostliny, jelikož se sadí už ve chvíli, když kvetou, takže hned je vidět jejich přínos pro vzhled okolí. Městský obvod v průběhu léta a podzimu zajistí jejich zálivku, pletí, zastřižení po odkvětu atd.

V obvodu jsou zasazeny rovněž extenzivní záhony. Skladba rostlin v jednotlivých záhonech je koncipována  tak, že kvetoucí a barevné květy je možné obdivovat po celé vegetační období. Vysazeny jsou na ul. Sokolská, na nám. Dr. E. Beneše, Umělecká, Tyršova, Mlýnská, na Smetanově náměstí, na Nádražní u Spolku, před Komerční bankou, u plynáren i na ul. Českobratrská. Letničky, travnaté pásy a extenzivní záhony mají nejen estetickou hodnotu, ale rovněž na sebe vážou nemalé množství prachu.