Společnost OZO Ostrava pro školy v její svozové oblasti nabízí programy odpadové výchovy, které jsou určeny žákům základních a středních škol.

Celkem 6 programů o správném využívání odpadů je přizpůsobeno různým věkovým kategoriím dětí. Na zvolený program je potřeba se objednat v předstihu 14 dnů. K objednání programu v Centru odpadové výchovy slouží on-line rozhraní s nabídkou volných termínů. Programy jsou zdarma, zpoplatněna je pouze přeprava školního kolektivu do areálu OZO Ostrava, Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice, kde se všechny programy konají.

Kromě programů odpadové výchovy se s Centrem odpadové výchovy můžete setkat na osvětových akcích pro veřejnost Popelářský den, Den Země, vánočním kluzišti a jinde. Společnost OZO Ostrava propaguje odpovědný přístup k třídění odpadů také při méně tradičních osvětových kampaních 3Ď, pochoďáky atd.

Společnost OZO Ostrava také spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody, který se dlouhodobě zapojuje do kampaně Clean up the World, jejímž smyslem v České republice je čištění chráněných území od odpadků.

Další informace o společnosti OZO Ostrava nejdete na webových stránkách www.ozoostrava.cz.