Oblast Černé louky se má stát vyhledávaným parkem i vstupní bránou k řece Ostravici. Po rozsáhlé proměně nabídne zhruba o třetinu větší plochu zeleně, dvě hřiště pro děti, komunitní zahradu, několik nových budov či přístaveb a další novinky.

Černá louka se stane zeleným srdcem Ostravy

Vizualizace budoucí podoby Černé louky. Zdroj: MAPPA

Jaká bude budoucnost cenného území v centru Ostravy nastiňuje čerstvě dokončená uzemní studie z dílny Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

„Studie nám pomůže při rozhodování v území, například při prodeji a směnách pozemků, umisťování staveb nebo při přípravě a realizaci městských investic,“ zmiňuje přínos pro město náměstkyně primátora Hana Tichánková. Zpracováním studie pověřilo město Ostrava ateliér MAPPA na začátku roku 2022. Jedním z důvodů byly rostoucí stavební aktivity v nejbližším okolí Černé louky.

Čilý stavební ruch dokládá dlouhý výčet nových budov a připravovaných záměrů. „Letos se veřejnosti otevřel dokončený City Campus Ostravské univerzity, probíhá stavba bytového domu Nové Lauby a developeři i město chystají další stavební projekty. Například dům Malé Lauby, zástavbu proluky na ulici Vojanova, polyfunkční dům VÁCLAV nebo ulici Nová Pivovarská,“ uzavírá Hana Tichánková. Hlavním úkolem pro ateliér MAPPA podle ní bylo nastavit rozvoji území jasná pravidla a vizi.

„Jmenované projekty jsou v souladu s předchozí uzemní studií, která vychází z návrhu nizozemského studia Maxwan,“ doplňuje architekt Pavel Řihák ze zpracovatelského týmu MAPPA. Návrh Maxwanu uspěl v roce 2010 v ideové urbanistické soutěži vyhlášené městem. „Měl zde podle něj vzniknout živý městský park lemovaný prstencem kulturních staveb včetně koncertního sálu. Ten ale vznikne na jiném místě, jako přístavba Domu kultury města Ostrava. Podobně se od roku 2010 změnily i další okolnosti, například záměr zbourat stávající parkovací dům a pavilon K v blízkosti Havlíčkova nábřeží,“ dodává.

Nová studie aktualizuje stávající územní studii. Přejímá z ní ústřední motiv rozsáhlé přírodní louky obklopené existujícími i novými stavbami, zároveň ale reaguje na nové okolnosti, se kterými předchozí návrh nemohl počítat. Do výsledného návrhu se také ve velké míře propsaly výsledky participace s veřejností a stakeholdery v území, městskou společností Černá louka s.r.o., která areál spravuje, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, správci technických sítí a dalšími. Odpovědi respondentů dotazníkového šetření odhalily, že občané nejsou se současným stavem Černé louky spokojeni, přestože vidí řadu pozitiv i potenciál pro budoucí rozvoj.

„Pocitové mapy a dotazníkový průzkum nám potvrdili, že veřejnost je nespokojená s dnešní nekoncepčností celého prostoru, především roztroušenými parkovišti a špatnou kvalitou veřejných prostranství,“ vysvětluje architekt Pavel Řihák. Jako cenné naopak lidé vnímají dětské hřiště za pavilonem A, kontejnerový bar Pavilon nebo komunitní zahradu. „Pro tato lákadla Černé louky jsme v návrhu hledali nová umístění. Místo se podařilo najít pro všechny. Hřiště a komunitní zahrada se přestěhují k historické budově vily Terezy, prostory pro hospůdky a bary vzniknou v parteru nových budov. Za pavilonem G dokonce vznikne zcela nové hřiště, určené starším dětem.“

Po rozsáhlé proměně se má Černá louka stát ještě vyhledávanějším místem, než je nyní. „Mohla by tak ulevit dnes hojně navštěvovaným Komenského sadům,“ myslí si Petr Veselka, starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve kterém se Černá louka nachází. „Dostavba plánovaného prstence staveb okolo louky zase umožní rozvoj našeho obvodu. Nové stavby by měly nabídnout nejen atraktivní bydlení v blízkosti zeleně a řeky, ale také třeba rozšíření výstavních kapacit, kanceláře nebo posezení v kavárnách a dalších gastronomických podnicích. A všichni obyvatelé i návštěvníci centra budou určitě nadšeni, pokud se na Černé louce podaří vybudovat krytou městskou tržnici!“

Dokument se stane závaznou regulací pro všechny stavebníky, kteří v území plánují své záměry. Studie počítá s postupným naplňováním nastavené vize lokality. První etapa zahrnuje rekonstrukci pavilonu G a veřejného prostoru v jeho okolí, parkové úpravy východní části louky a úpravy nástupního prostoru před hlavním výstavním pavilonem A. Další fáze jsou podmíněny různými dalšími skutečnostmi jako vystěhováním a demolicí pavilonu C, výstavbou ulice Nová Pivovarská nebo přeměnou Havlíčkova nábřeží na pěší zónu s omezeným vjezdem automobilů.

S návrhem se veřejnost bude moci seznámit přímo na Černé louce v průběhu měsíce července, kdy zde budou nainstalovány čtyři výstavní panely s vizualizacemi a informacemi z územní studie. V úterý 18. července provedou zájemce lokalitou architekti Pavel Řihák a Martina Mikócziová z ateliéru MAPPA. Lidé se tak budou moci autorů studie zeptat na podrobnosti návrhu.