Rozsáhlé úpravy právě probíhají na území Bělského lesa mezi Výškovicemi a Starou Bělou. Díky projektu s názvem Cesta vody a Park nad rybníkem je celé území doplňováno novým mobiliářem a povalovými chodníky. Chybět nebude ani dětské hřiště, amfiteátr nebo „Priessnitzovy lázně“.

Z lokality se tak stává atraktivní místo pro trávení volného času.

„V této chvíli je už dokončeno přes tři sta metrů nových povalových vyvýšených chodníků, trojice odpočinkových dřevěných oválných plat a také dva dřevěné mostky přes meandrující potok,“ upřesnil aktuální situaci náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Před několika dny byla také ve složitém terénu instalována sedmimetrová artová socha dřevěného obra, ke kterému přibudou i stylizované dřevěné žížaly, začalo se také stavět dřevěné lesní schodiště.

„Je velmi potěšující sledovat, kolik dalších míst v Ostravě dostává nový svěží vzhled, aktuálně dokončujeme nebo jsme již dokončili řadu revitalizačních prací v parcích, které tím dostávají novou, příjemnou atmosféru,“ dodala náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Aktuálně dále probíhají práce u kapličky a studánky Panny Marie Lurdské. Tady se dělají zemní práce a terénní úpravy, upravuje se koryto potoka, připravuje se instalace altánu a stavba kamenné zídky. Vznikne tady přístřešek ve tvaru elipsy s opěrnou zídkou, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. Dovnitř zastřešené části bude umístěna půlkruhová, dubová lavice a celé okolí studánky doplní další mobiliář. V místě Kapličky Panny Marie Lurdské bude také umístěna první tabule z naučné trasy „Cesta vody“.

V dalším místě, poblíž pramenů pod Kolibou, vznikají Priessnitzovy lázně. Také se zde upravuje terén, vystavěny byly nové, hlubší základy pro kamennou zídku sahající až na nepropustnou jílovou vrstvu. Priessnitzovy lázně se budou skládat z 8 m dlouhého a 1,2 m širokého bazénu s výškou hladiny přibližně 35-45 cm. Vedle bazénu vybudujeme hmatový chodník – ten bude tvořen různými povrchy s různou zrnitostí a strukturou. Mezi Priessnitzovým bazénkem a hmatovým chodníkem umístíme nerezové zábradlí, které bude sloužit jako opora při proceduře. V rámci celkových úprav plánujeme vybudovat také posezení, bezbariérové přístupy k pramenům a schody směrem k běžecké dráze.

Současný stav Malé studánky je velmi špatný, jak z hlediska její dostupnosti, tak z hlediska zázemí pro návštěvníky. Budou proto zpevněny její břehy i okolí. Prostor bude vyčištěn od okolních náletových dřevin a doplněn krytým venkovním posezením. Projekt také počítá s vytvořením zpevněného štěrkomlatového povrchu lesní pěšiny vedoucí k prameni.

V místě meandrů pod bývalým rybníkem je současná cestní síť doplněna o dřevěný povalový chodník, který povede návštěvníky kolem meandrující trasy toku. Povalový chodník umožní nahlédnout do míst, která jsou kvůli zamokřenému terénu nepřístupná. Návštěvníci tak budou moci pozorovat místní faunu a flóru. Součástí projektu je také vyčistění prostoru od náletových dřevin.

Okolí lesní stezky pod školou projde rozsáhlými úpravami. Terén i vodní prvky budou upraveny a doplněny o dřevěné povalové chodníky. Stromy, které bude nezbytné vykácet, budou využity pro stavbu přístřešků a prolézaček pro děti. Součástí úprav je také vytvoření amfiteátru.

Vznikne zde i dětské hřiště s vodními prvky a parková zóna s lavičkami. Ta bude mezi obytným celkem Výškovic a areálem Bělského lesa.

„Chtěl bych připomenout, že v době této velké rekonstrukce je tato část oblíbené rekreační oblasti obyvatel i návštěvníků města uzavřena. Děkujeme za pochopení a trpělivost, výsledek bude rozhodně stát za to,“ doplnil Martin Mati ze společnosti Ostravské městské lesy a zeleň.

Autorem návrhu revitalizace je Ivan Tachezy. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 33 milionů korun s DPH. Zmíněná rozpracovaná část projektu Cesta vody bude dokončena v září 2023. V případě realizace Parku nad rybníkem je předpokládané dokončení v půlce roku 2024.