Vzhledem k nedávnému výskytu nakažlivé ptačí chřipky u drůbeže na Rychvaldsku upozorňujeme chovatele ptactva, aby věnovali svým chovům zvýšenou pozornost a případná podezření na výskyt nákazy hlásili Státní veterinární správě. Mohou tak předejít škodám z případného většího rozšíření infekční choroby.

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření:

  • přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
  • trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
  • pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
  • zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření:

  • zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
  • oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
  • umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
  • důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  • použití bezpečného krmiva a steliva
  • použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi