Chytré měření ostravských vodáren získalo cenu Smart City Innovations Institut

V Rezidenci primátorky hlavního města Prahy byly dne 22. listopadu 2017 za účasti pověřeného náměstka ministryně Davida Koppitze z Ministerstva pro místní rozvoj, starostů, náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje a primátora města Brna a dalších významných hostů vyhlášeny vítězné projekty, které odborná porota národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST vybrala.

Významnou oblastí, která reaguje na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku, je oblast hospodaření s vodou. Zde byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství“, který do soutěže přihlásil OVAK (Ostravské vodovody a kanalizace). Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.

Chytré měření přináší přístup k aktuálním i historickým datům o spotřebě vody a dřívější odhalení skrytých úniků za vodoměrem na vnitřních rozvodech vody. Díky této službě získává odběratel jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody prostřednictvím internetu, a to i v době, kdy není doma. Formou upozornění si navíc může nechat zasílat informace o nestandardní spotřebě vody na svou e-mailovou adresu, což mu umožní, v případě vzniklé poruchy, minimalizovat škody. Z vysílačů umístěných na vodoměrech jsou data za pomocí radiového signálu automaticky přenášena a zaznamenávána do informačního systému, jehož prostřednictvím je zákazníkovi spotřeba prezentována v podobě datových i grafických přehledů.

O soutěži

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl objevovat nové trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z. ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů.


Foto: Úpravna vody Nová Ves (zdroj: OVAK)