Cingrův sad má velmi specifické umístění. Leží na spojnici mezi centrem a parkem Milady Horákové, na níž navazují sídliště Šalamoun a na severu Fifejdy II. Vzhledem k výše uvedenému je prostor pojat jako park s možností volného výběhu psů, kteří zde nebudou rušit ostatní obyvatele města. I přes úpravy se místo ke své poloze nestane oázou klidu. Díky tomu, zde nebude docházet ke střetu dospělých a dětí se psy. Bude vytvořen chodník o šířce 1,6m až 2m, který prostor rozdělí na část s volnou plochou a na východní část s prvky pro agility. Mobiliář bude odolný vůči poškození, z betonu a kovu, v jednoduchém designu. Atraktivitu betonovému mobiliáři dodá výrazné probarvení do červena nebo do modra. Park bude opatřen drobnými prvky k sezení pro majitele psů. Agility prvky budou přizpůsobeny, jak pro větší, tak i menší plemena psů. Největší důraz bude kladen na novou zeleň, která na tak velké ploše bez omezení chybí. Velmi důležitá je funkce izolační a klimatická. Plocha má 16 526m2 a proto výsadbami může v centru velmi ovlivnit zachycení škodlivin z komunikací a vzduchu. Díky stromům a keřům dojde k ochlazování povrchu a zadržení vody v území, která se bude vypařovat v horkých dnech.