Zcela nová cyklostezka propojila Porubu s Vřesinou a nabídne cyklistům bezpečnou možnost pohybu i v této části města. Trasa je zhruba 450 metrů dlouhá, komunikace doplnila chybějící propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11, pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně řeší společné stezky pro cyklisty a chodce, umožňující přístup obyvatel Poruby k volnočasovému středisku Skalka Family Parku a střelnici Poruba.

Nové cyklopropojení budou moci využít cyklisté, mířící do zábavního parku, kteří do současnosti museli využít silnici III. třídy, cyklostezka tak představuje bezpečnější alternativu pohybu. Nová komunikace však může sloužit také pěším, pokud se vydají na procházku z točny ve Vřesině k zábavnímu parku nebo na střelnici či k rybníku Skalka. Město pokračuje v rozšiřování cyklostezek ve snaze motivovat obyvatele k využití tohoto zdravého i ekologického způsobu dopravy a přispívá ke zvýšení bezpečnosti cyklistů. V letošním roce tak byly dokončeny cyklostezky v Hrabůvce, Mariánských Horách, Radvanicích a Michálkovicích, za zmínku stojí i unikátní lávka, spojující Dolní oblast Vítkovice se Slezskou Ostravou,“ konstatoval Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice i dopravu.

Dokončené cyklopropojení tvoří dva stavební celky. První část je komunikace, navazující na již existující pěší komunikaci podél sil. III/4962 (v rámci stavby „I/11 Ostrava prodloužená Rudná-hranice okresu Opava“) a současně na související stavbu pěší komunikace v přidruženém prostoru sil. III/4692, přičemž pokračuje podél nové místní komunikace v souběhu se silnicí I/11 až po nejbližší křižovatku s účelovou komunikací ke Skalka Family Parku. Od tohoto místa přechází ve společnou stezku pro cyklisty a chodce a vede v souběhu se stávající účelovou komunikací k areálu parku. Druhou část tvoří společná stezka pro cyklisty a chodce propojující souběžné polní cesty se sil. I/11 v prostoru křížení toku Vřesinka, které je řešeno novým mostním objektem.

Náklady na stavbu přesáhly 14,2 milionů korun, stavba byla spolufinancována Moravskoslezským krajem částkou ve výši přesahující 5,8 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, autorem projektové dokumentace byl Dopravoprojekt Ostrava.

V letošním roce byla započata také další stavba nové cyklotrasy M, S Mečnikovova – Žákovská v délce 6,4 km. Nová komunikace propojí stávající cyklistické trasy na okrajích území,“ uvedl Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice i dopravu a doplnil: „Investovat do výstavby nových cyklostezek se chystáme i v roce 2024.“ Město letos také poskytlo k opravám páteřních cyklostezek 25 milionů korun, práce zajistily Ostravské komunikace. Pro rok příští předpokládá Ostrava pro tentýž účel oprav další dvě desítky milionů korun.

Kromě výstavby potřebné cyklo infrastruktury Ostrava podporuje také systém sílených kol (bikesharing) a lidem nabízí i tuto alternativu způsobu dopravy. „Za prvních deset měsíců evidujeme takřka 436 tisíc výpůjček sdílených kol, na kterých cyklisté ujeli téměř 606 tisíc kilometrů. V hlavní sezóně je k dispozici v ulicích zhruba 1 100 kol na asi 350 stanovištích, počet výpůjček stoupá v období od května do října. Město službu letos podpořilo částkou přesahující 4,3 miliony korun. V roce 2023 jsme také nabídli novinku 30 minut jízdy na kole zdarma pro uživatele s celoroční jízdenkou ODIS,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Boháč. Sdílená kola mohou lidé v Ostravě využít k přepravě od roku 2019. V loňském roce bylo provedeno 513 747 výpůjček sdílených jízdních kol. Vloni i letos dominuje vypůjčení kol do 15 minut, které lidé volí ve zhruba 90 procentech.