Vzácní makaci lví se v ostravské zoologické zahradě úspěšně rozmnožují. Poslední mládě se zde narodilo 20. února. Do početné skupiny sociálně žijících primátů chovatelé zasahují jen minimálně, takže mezi zvířaty fungují přirozené vazby a chování. V budoucnu by se měla dočkat i nové moderní expozice s velkým přírodním výběhem.

[art_yt id=“Kua04syntEE“ wvideo=“640″ hvideo=“360″ position=“center“ urlvideo=“https://www.youtube.com/watch?v=HPwH0yS1c44″ namevideo=““ desc=““ durationmin=““ durationsec=““ upld=““ tmburl=“https://i.ytimg.com/vi/Ogk1RAO-Z6w/maxresdefault.jpg“ thumbnailwidth=“1280″ thumbnailheight=“720″]

Nejmladším členem skupiny makaků lvích v ostravské zoo je mládě, které se narodilo 20. února. Porodila je zkušená 13letá samice, která už odchovala tři mláďata. Příkladně pečuje i o svého posledního potomka, jehož pohlaví zatím neznáme. Ve skupině nevyvolal příchod nového člena žádné nepokoje, naopak vše probíhá v klidu. Důvodem je i to, že matkou je dominantní samice, která má u všech členů skupiny respekt. Otcem mláděte je 23letý samec, který byl na doporučení koordinátora Evropského záchovného programu pro makaky lví dovezen a ke skupině připojen v létě 2017.

„Vzhledem k poměrně početné skupině bylo důležité, aby byl nový samec zkušený, klidný a dovedl si zjednat pořádek ve skupině, aby se snížila pravděpodobnost zranění či zabití cizích mláďat. Tento jev nazývaný infanticida, kdy nový vůdčí samec zabíjí mláďata po svém předchůdci, je přirozený a v přírodě známý nejenom u řady druhů primátů, ale i kopytníků,“ vysvětluje vrchní chovatelka primátů Jana Kanichová.

První dny po porodu se mládě zdržuje hlavně na břiše matky nebo sedí vedle ní, ale stále se jí přidržuje. Postupně se osměluje a rozhlíží se po okolí, sahá na předměty kolem sebe nebo na členy skupiny ve svém okolí. V těchto dnes si už dokonce troufá „utíkat“ od své matky, ale ta si mládě stále hlídá a přidržuje ho za ocásek. Mládě zatím saje mateřské mléko, které bude jeho hlavní potravou po dobu min. šesti měsíců. Mezitím už také začne postupně ochutnávat potravu dospělých.

Ostravská skupina makaků aktuálně čítá 14 členů: kromě chovného samce a dominantní samice s mládětem je to dalších pět zkušených matek, tři mladé samičky, které zatím nerodily, a tři starší mláďata (dva samečci a jedna samička). „Zejména pro tři mladé samice, které ještě neměly mláďata, je pozorování péče o mládě zkušenou samicí velmi důležité. Jakmile bude mládě starší, mohou také fungovat jako „tetičky“ a „chůvy“. Jen tak mohou získat potřebné dovednosti a zkušenosti, aby v budoucnu samy úspěšně odchovávaly vlastní mláďata. Přirozené odchovy jsou pro mezinárodní záchovné programy ohrožených druhů stěžejní,“ doplňuje Jana Kanichová.

Zoo Ostrava chová makaky lví od roku 1978 a celkem už se zde podařilo odchovat 42 mláďat. Chovatelé postupně zaznamenali nástup říje u všech dospělých samic, takže to vypadá to, že zanedlouho přibydou další. Návštěvníci mají možnost skupinu makaků i s mládětem pozorovat ve starém pavilonu primátů. Tyto nevyhovující a zastaralé prostory by měli vzácní primáti v budoucnu opustit a stejně jako hulmani posvátní, kočkodani Dianini, šimpanzi i řada druhů lemurů se dočkat nového bydlení. Moderní expozice se bude nacházet v blízkosti pavilonu Tanganika.

Makak lví (Macaca silenus) je jedním z nejohroženějších druhů makaků. Obývá poslední zbytky tropického deštného lesa v pohoří Western Ghats v jihozápadní Indii. Žije v malých skupinkách, jejichž teritoria se dříve překrývala a samci migrovali mezi skupinami. V důsledku kácení lesa jsou od sebe jednotlivé populace izolovány, čímž může docházet k nežádoucímu příbuzenskému křížení a snižování životaschopnosti populací. Ohrožen je i nelegálním lovem. Odhaduje se, že v přírodě žije méně než 4000 jedinců. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je veden jako ohrožený druh (Endangered).

Fotografie a video: Enrico Gombala (foto a video), Pavel Vlček (foto) a archiv Zoo Ostrava.