V tomto březnovém týdnu byla zahájena instalace sta nových ptačích budek do korun vybraných stromů ve městě. Nové ptačí domovy jsou rozmísťovány v městských obvodech Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Moravská Ostrava a Přívoz. V loňském roce již město nechalo v přírodě rozmístit prvních sto ptačích příbytků, které byly četně obsazeny ptactvem, Ostrava pokračuje v ochraně ptactva i letos. Náklady na výrobu, instalaci a vyčištění (včetně loňských 100 budek) jsou vyčísleny celkově na částku 125 tisíc korun bez DPH.

Projekt primárně přispěje ke zvýšení populace ptactva ve městě. O výrobu těchto ptačích domovů se postarala městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která jejich výrobu provedla podle návodu biologů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Pro konkrétní výběr stanoviště budky rozhodovala často blízkost keřů či keřových skupin, neboť tyto přirozené úkryty poskytují zároveň prostředí jejich potravy. Všechny budky pak byly v listopadu 2021 ještě vyčištěny a připraveny na další hnízdící období v roce 2022. Při čištění ptačích budek se ukázalo, že jejich obsazenost byla ze 68 %, což lze považovat za velmi úspěšný výsledek.

Jedná se o krok, který navazuje na dřívější spolupráci s Ostravskou univerzitou při výzkumném projektu zabývajícím se vlivem urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě (projekt byl spuštěn v roce 2019). Výsledky tohoto projektu pomohly např. s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem vhodných typů lokalit pro jejich umístění.

První budky byly na přelomu února a března 2021 v Ostravě rozmístěny do korun stromů v městských obvodech Poruba, Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice, Slezská Ostrava, Pustkovec a Michálkovice, zejména v zastavěnějších lokalitách, zpravidla pak na parkově upravených plochách či ve stromořadích.

Pro úplnost je také důležité zmínit, že statutární město Ostrava není jediným subjektem, který ve městě instaluje ptačí budky, což je jen a jen dobře. Jsou tím myšleny především jednotlivé městské obvody, různé organizace zaměřené na tuto problematiku či školy. Určitou měrou zcela jistě přispívá také aktivní veřejnost, které není ptactvo ve městě lhostejné.