S nejhorším suchem za posledních patnáct let teď bojuje takřka celé území Česka. Zmírnit dopady nedostatku vody se snaží i města v Moravskoslezském kraji a pro inspiraci častokrát sahají i do minulosti, pro zkušenosti našich předků.

Osvědčuje se třeba omezení sečení zelených ploch. Kupříkladu v centrálním ostravském obvodu má vzniknout celkem devět takzvaných lučních trávníků. Namísto šestkrát ročně se tu bude tráva kosit jen jednou až dvakrát do roka. Nakrátko střižený trávník nemá šanci udržet vodu. Vzrostlá tráva má navíc významný ochlazovací efekt v prostředí města.

Do budoucna by podle odborníků bylo dobré také lépe hospodařit s dešťovou vodou. Zejména je nutná decentralizace nakládání s dešťovými vodami, to znamená její využití tam, kde spadne, její vsakování v daném místě a případně využití třeba k zavlažování zeleně, ne jen ji bez užitku vpouštět do kanalizace.