Na 12. srpna připadá Mezinárodní den slonů, jehož cílem je upozornit na nepříznivou situaci těchto největších suchozemských savců ve volné přírodě. Den pro slony organizují u této příležitosti každoročně i mnohé zoologické zahrady. V ostravské zoo se akce uskuteční následující sobotu. Pokud se do zoo v Ostravě chystáte přijít, vezměte s sebou nějaký vysloužilý elektrospotřebič, pomůžete chránit slony ve volné přírodě a zároveň získáte vstupenku do zoo pro děti zdarma. Přibrat můžete i pěknou věc z šatníku, i tak jednoduše můžete slonům pomoci.

Akce se koná u příležitosti Mezinárodního dne slonů a Zoo Ostrava ji připravuje společně s kolektivním systémem ELEKTROWIN a Moravskoslezským krajem. Jejím cílem je upozornit návštěvníky na nepříznivou situaci největších suchozemských savců ve volné přírodě a ukázat možnosti, jak může těmto majestátním zvířatům pomoci každý z nás. Do záchrany slonů se mohou lidé zapojit velmi jednoduše právě sběrem vysloužilých elektrospotřebičů, mobilů a dalších elektrozařízení. Recyklací těchto výrobků šetříme přirozené prostředí v Africe, kde žijí nejen sloni, ale i gorily a další vzácní živočichové. V těchto oblastech se totiž těží vzácné kovy pro výrobu elektronických zařízení, čímž dochází k rozsáhlé devastaci původních biotopů.

Odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů na správné místo (tj. do sběrných dvorů, speciálních kontejnerů na elektrozařízení nebo třeba právě v zoo) lze snížit poptávku po další těžbě, protože  řadu materiálu je možné znovu využít. Akce Elektrowinu se v Zoo Ostrava koná pravidelně již od roku 2010, za dobu trvání návštěvníci donesli více než 4 000 vysloužilých spotřebičů.

A na co se mohou návštěvníci v sobotu 12. srpna v Zoo Ostrava těšit? Před zoologickou zahradou bude od 9. hodiny probíhat sběr starých a nefunkčních elektrospotřebičů. Za ně získají děti volný vstup do zoo (volná vstupenka bude platná pouze v den akce). Přinášet lze vysloužilý fén, holicí strojek, varnou konvici apod. Po celý den budou v areálu zoo probíhat zábavně-naučné aktivity, které pro malé i velké návštěvníky připravil Elektrowin. Týkat se budou samozřejmě správného nakládání s odpady, recyklace a dalšího využití odpadu.

Chcete slonům pomoct dvojnásob? Tak s sebou ke stánku charitativního second handu MOMENT, o.p.s. přineste i jednu pěknou věc ze svého šatníku, hračku nebo knihu. Stánek najdete u expozice Na statku, kde můžete vše rovnou poslat do oběhu a třeba ještě ten den najde vaše věc nový domov. Plné tašky ale prosím nenoste. Méně je v tomto případě skutečně více. Kromě toho si můžete na místě sami něco pořídit – oblečení, hračky a dekorace se sloní tématikou. Budou zde i tvořivé dílničky, kde si mohou zájemci se starého oblečení vyrobit textilní šperk, barevný sloní závěs apod. Výtěžek z prodeje bude určen projektu Save Elephants, jehož aktivity cílí na ochranu slonů ve střední Africe. Moment i Zoo Ostrava tento projekt podporují dlouhodobě.

Save-Elephants se zaměřuje na ochranu přírody a přežití slonů a dalších ohrožených druhů zvířat ve střední Africe, aktivní je ale také v České republice, kde se podílí na vzdělávání dětí a šíření osvěty mezi veřejností. Terénní činnost v Africe zahrnuje přímý boj proti pytlákům a překupníkům, monitoring území pomocí fotopastí, investigace ilegálního obchodu se slonovinou a dalšími artefakty z wildlife a práci s místními komunitami v okolí chráněných oblastí, kde pomáhá malozemědělcům s ostrahou jejich polí před hrochy (pomocí elektrické bariéry). K důležitým událostem patří úspěšné vyšetřování a zatčení překupníka s lebkami lidoopů (goril a šimpanzů) v Kamerunu, pokračování expedic v rámci projektu „Dzamba ya lobi“ v Kongu a další aktivity.

 

SLONI V OHROŽENÍ

Slon indický (Elephas maximus) původně obýval oblasti o rozloze 9 miliónů km2 (od Iráku k Číně a na jih po Cejlon). Přeměnou jejich přirozeného prostředí hlavně na zemědělskou půdu došlo k prudkému poklesu počtu zvířat i rostlin. Dnes žijí indičtí sloni na velice fragmentovaném území o celkové rozloze méně než 0,5 miliónů km2 – obývají tedy pouze 5 % původní plochy! Velikost volně žijící populace je odhadována na cca 50 000 jedinců. V Červeném seznamu (IUCN Red List) je veden slon indický v kategorii ohrožený (Endangered).

Slon savanový (Loxodonta africana) je ohrožen zejména ilegálním zabíjením a obchodem se slonovinou, ale také kvůli záboru půdy, která je přetvářena na pastviny a pole. Velikost volně žijící populace stále klesá a zatímco před pár lety byla odhadována na 600 000 jedinců, v současné době poklesla početnost na cca 350 000 jedinců. Každoročně je kvůli klům v Africe zabito 30 až 40 000 slonů, tj. asi 100 slonů denně! V Červeném seznamu byl slon savanový donedávna veden v kategorii zranitelný (Vulnerable), aktuálně je už také řazen v kategorii ohrožený (Endangered).

Slon pralesní (Loxodonta cyclotis) je menší druh afrického slona žijícího v tropických lesích západní a střední Afriky. Dříve byl považován za poddruh slona afrického, ale analýza DNA, provedená původně ke sledování slonoviny z nelegálního lovu, ukázala, že se jedná o samostatný druh. Od slona savanového se liší způsobem života i tělesnou stavbou a v celém svém areálu se takřka nekříží. Je ohrožen podobně jako slon savanový, ale jeho divoká populace je mnohem menší (50 až 100 000). V Červeném seznamu je zařazen v kategorii kriticky ohrožený (Critically Endangered).

Ještě ve 40. letech 20. století žilo v Africe 5–10 milionů slonů. S nárůstem lidské populace a s tím spojenou přeměnou přirozeného prostředí slonů na zemědělskou půdu, a kvůli poptávce po slonovině klesl jejich počet na asi 1 300 000 na počátku 80. let a na 700 000 na konci 80. let. Od roku 1989, kdy je obchod se slonovinou celosvětově zakázán, se sice tempo poklesu zpomalilo, ale i tak dnes žije v celé Africe asi jen 450 000 slonů! Zapojte se spolu s námi a pomozte chránit tato majestátní zvířata, aby nezmizela z planety úplně a nenávratně. Vaše pomoc může být velmi jednoduchá, jak jsme zde popsali…

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

Michálkovická 2081/197

710 00 Ostrava