V Ostravě se letos opět koncem dubna uskuteční akce u příležitosti celosvětové kampaně Den Země, která se zaměřuje na otázky ochrany životního prostředí již více než 45 let. V Ostravě se Den Země uskuteční již po 28.

20. dubna 2018 – Komenského sady / Moravská Ostrava

První z akcí se bude konat 20. dubna v Komenského sadech v Moravské Ostravě. Na den věnovaný zážitkům s poznáváním světa kolem nás s environmentálním programem zve Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvková organizace, které akci připravuje ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Součástí akce bude také vyhlášení výtvarné a literární soutěže „Když se živly roztančí“. Součástí akce jsou aktivity o přírodě kontinentů, jejich fauně a flóře, biofyzice v experimentech nebo programování robota Karla, chemik detektivem, vitamíny dnes a včera, tady a tam, život kolem nás, třídění odpadů s OZO Ostrava, sázení rostlin „Hravé bylinky“, poznávání dřevin a zvířat s Lesy ČR nebo objevování přírody s badatelskými přístroji. Návštěvníky akce čeká také stezka „Po stopách přírody“ k Loděnici pod hradem, jejíž součástí je také ukázka slalomu, projížďky na lodích a soutěžích ve vodáckých dovednostech. Aktivně odpočinout si zájemci budou moci třeba při koloběžkojízdě.

Jaký byl předcházející Den Země v Komenského sadech?

24. dubna 2018 – Výukové centrum Bělský les / Ostrava-Jih

V úterý 24. dubna se Den Země bude konat v přírodě – ve Výukovém centru Bělský les v Ostravě-Jihu. Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh připravuje ve spolupráci se společností Ostravské městské lesy a zeleň, Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského a dalšími školami a organizacemi soutěže, ekodílny, tvořivé a výtvarné workshopy a vyhodnocení doprovodných výtvarných a literárních soutěží na téma „Světa díl“. Návštěvníci akce se zábavnou formou budou seznamovat se základními ekologickými principy a pomocí netradičních výtvarných technik, her, výukových programů si budou prohlubovat smyslové a podprahové vnímání přírodních prvků. Aktivity jsou zaměřeny na práci s přírodním materiálem, což umožňuje zažívat přirozený svět a rozvíjet své smysly.

Jaký byl předcházející Den Země v Ostravě-Zábřehu?

26. dubna 2018 – Hlavní třída / Ostrava-Poruba

Ve čtvrtek 26. dubna se Den Země koná na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě. Organizátor této akce Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace připravuje aktivity s tématem „Život v pohybu“. Protože vše v přírodě je v pohybu, voda, planety, rostliny i živočichové, jsou pro návštěvníky připraveny aktivity s odpovědí na otázky „Co je to pohyb?“, „Jak se hýbou zvířata, rostliny, člověk?“ nebo „Jaký je význam pohybu pro člověka a jeho zdraví?“. Chcete vidět tančící rozinky, rejdící rybky, cestující vodu, pohyb pod mikroskopem nebo si zkusit ovládnout pohyby Země pomocí gest, nechat se zmást optickými klamy? Na akci se také budou vyrábět ptačí budky a krmítka a k vidění budou ukázky sokolnictví, myslivectví, psích sportů, meteorologie atd. V průběhu akce doprovodí tyto aktivity také vystoupení „odpadového kabaretu“ s pásmem ekologicky laděných zábavných vystoupení. Tyto a mnoho dalších aktivit pro návštěvníky připravilo Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, společností OZO Ostrava a dalšími organizacemi a školami.

Jaký byl přecházející Den Země v Ostravě-Porubě?

 

Všechny výše uvedené akce se konají vždy od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Den Země Ostrava 2018 – materiály ke stažení: