Každý rok u příležitosti Dne ptactva zve Zoologická zahrada a botanický park Ostrava na doprovodný program všechny zájemce o informace o malých i velkých opeřencích. Již tradičně mají nositelé „ptačího příjmení“ dnes v sobotu 6. dubna zvýhodněné vstupné do zoo. Program začíná v 10:00 hod. speciální ornitologickou procházkou s ornitologem Otakarem Závalským, která začne u výukového centra zoo a potrvá asi hodinu. Pro snadnější pozorování ptáků doporučujeme přinést si s sebou dalekohled, příp. určovací klíče a atlasy.

Lesopark v ostravské zoo je domovem pro volně žijící ptáky

Areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava leží v lokalitě Velkého ostravského lesa a díky přírodnímu charakteru je útočištěm pro řadu druhů volně žijících ptáků. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu nejsou ještě stromy olistěné, lze ptáky pozorovat relativně snadno. V posledních letech bylo v areálu zoo pro podporu a zvýšení biodiverzity vyvěšeno více než dvě stovky nejrůznějších budek pro zvýšení hnízdních možností a realizována řada dalších opatření pro ochranu ptactva. Některá z nich účastníci procházky také uvidí.

Aktivity a soutěže ve výukovém centru

Mezi 11. a 16. hodinou budou připraveny ve výukovém centru zoo a jeho okolí aktivity a soutěže na ptačí téma: poslouchání ptačích hlasů, poznávání ptačího peří a ptačích vajec, výstava budek, ochrana ptáků kolem lidských sídel a další ptačí aktivity. Lidé zde také najdou náměty a inspirace, jak se oni sami mohou zapojit do pomoci ptákům třeba na své zahradě. Jedná se o relativně jednoduché, ale velmi účinné kroky, jako je vyvěšení vhodné budky, výsadba plodonosných keřů či vybudování pítka pro ptáky.

Den ptactva před výukovým centrem v ostravské zoo (Foto: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava)

Ptákem roku je hrdlička divoká

Od roku 1992 vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) informační kampaň nazvanou „Pták roku“. Jejím cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o ptactvu žijícím zejména v blízkosti lidských sídel, a tím zvýšit zájem o tuto skupinu zvířat. Ptákem roku 2019 byla vyhlášena hrdlička divoká, která je na rozdíl od hrdličky zahradní přísně tažná. Ze svých zimovišť v Africe se vrací v dubnu. Vhodným prostředím pro ni je pestrá krajina s hustými porosty křovin. V krajině s velkými lány bez luk, remízů a keřů nenajde dostatek míst k hnízdění. Kvůli používání herbicidů nemá ani dostatek vhodné potravy v podobě semen. Zásadní pro přežití hrdličky je i zásoba vody, přičemž ta ubývá vysycháním krajiny a také odvodňováním polních mokřadů. Hrdličce, ale samozřejmě i dalším ptačím druhům a také hmyzu může pomoci zlepšení stavu zemědělské krajiny. V této souvislosti sepsala Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota petici Vraťme život do krajiny (viz www.birdlife.cz/petice-za-krajinu).


Zdroj informací: tisková zpráva Zoologická zahrada a botanický park Ostrava