Ostravští radní tento týden u příležitosti Světového dne vody rozhodli o zapojení města Ostravy do soutěže Hledej pramen vody 2019, kterou vyhlásila společnost Ostravské vodárny a kanalizace. Město poskytne finanční dar pro školy, jejichž družstva se umístí na 1. – 3. místě. Vítěz soutěže získá 15 tisíc korun, školy jejichž týmy se umístí na 2. a 3. místě pak 10 tisíc korun. Letošní 18. ročník soutěže se nese v duchu vodárenského geocatchingu. Ty nejúspěšnější týmy, které v terénu najdou otázky a dokáží na ně správně odpovědět postoupí do finále, které se uskuteční 31. května na Slezskoostravském hradě. Více informací najdete na www.hledejpramenvody.cz.

Voda jako lidské právo

Dnešek, 22. března, byl Organizací spojených národů prohlášen Světovým dnem vody. Voda je pro člověka nezbytným přírodním zdrojem. OSN ve svých cílech Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 definovala přístup k bezpečnému zdroji pitné vody jako lidské právo. I v dnešní moderní době není totiž pro miliardy lidí na světě přístup k pitné vodě samozřejmostí. Jejím nedostatkem trpí zejména lidé na okraji společnosti, ženy, děti, uprchlíci, domorodci, postižení. Tyto skupiny lidí jsou často přehlíženy a čelí diskriminaci při zajišťování vody, kterou potřebují.

Lidem je přístup k pitné vodě nejčastěji odpírán na základě pohlaví, rasy, etnické příslušnosti, víry, jazyka, národnosti nebo také v závislosti na zdravotním postižení, věku, vlastnictví majetku, bydliště a ekonomického a sociálního statusu. Další faktory, jako je zhoršené životní prostředí, klimatická změna, válka, nucené přesídlení situaci těchto skupin lidí dále zhoršují.

V České republice je těžko představitelné, že téměř dvě třetiny lidí na Zemi zažívají alespoň jednou měsíčně extrémní nedostatek vody. Zhoršující se dostupnost zdrojů pitné vody v některých oblastech pak může do roku 2030 znamenat pro přibližně 700 miliónů lidí nutnost migrace. V oblastech s nedostatkem vody jsou postiženy především ženy a dívky. Mají ztížený přístup ke vzdělání, neboť čas, který by mu mohly věnovat, tráví zajišťováním pitné vody pro rodinu. Právě vzdělání je však jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak situaci v postižených oblastech řešit.

O skutečných příbězích lidí a jejich problémech si můžete přečíst zde: https://www.worldwaterday.org/theme/stories/

Jak s vodou šetřit

Šetření vodou není jen o kontrole kapajícího kohoutku u Vás doma. V domácnostech existuje více možností, jak vodu nejen ušetřit, ale také ji lépe využít. Dnes je již většina domácností vybavena myčkou, která dokáže umýt nádobí ve zlomku vody, než kdybychom ji myli v kuchyňském dřezu. I v podmínkách České republiky se stále více řeší problematika tzv. šedé vody z koupelny nebo kuchyně, kterou lze dále v domácnosti využívat na splachování toalety. Majitelé rodinných domů by měli více využívat možnosti zachycování dešťové vody, kterou lze využít na zalévání zahrady nebo trávníku. Šetří tím tak nejen zdroje pitné vody, ale vodu, která by dále odtekla do kanalizace vrátí zpět do přírody.