Pro mnoho lidí, kteří se starají o zvířata je Světový den zvířat (4. října)  každoročně významným dnem spojeným s hnutím na zvýšení statusu zvířat a zlepšení péče o ně na celém světě. Stejně jako v případě podobných kampaní jsou u této příležitosti jednotlivci, spolky a organizace vyzýváni k organizaci akcí na podporu ochrany zvířat. Cílem těchto aktivit je popularizace tohoto tématu, která může přinést změny v přístupu k zvířatům.

Počátky Světového dne zvířat jsou spojovány s jeho vyhlášením na jednání ekologů v italské Florencii v roce 1931, nebo s Heinrichem Zimmermannem, redaktorem časopisu Člověk a pes, který první takovou akci zorganizoval v Berlíně v roce 1925. V každém případě je Světový den zvířat připomínán 4. října – v den svátku Svatého Františka z Assisi. V roce 2003 nadace Naturewatch spustila první webové stránky věnované tomuto dni. Přestože ze strany této nadace naráží finanční podpora na limity malé organizace, má hnutí na ochranu zvířat velký potenciál. Nadace od roku 2007 zajišťuje podporu dalším téměř 90 ambasadorům po celém světě a Světový den zvířat se i díky tomu koná v 76 zemích světa.

Tematicky zaměřená hnutí, podobně jako Světový den zvířat, jsou příležitostí, kdy se běžní občané mohou podílet na politice a reformách. Během roku se koná dalších několik kampaní, např. Den laboratorních zvířat, Světový den divočiny, nebo Světový den hospodářských zvířat. Cílem jednotlivých akcí je podpořit ochranu zvířat je zveřejnění tématu a následná diskuse problému, která může iniciovat také ovlivnění jeho společenského vnímání a později také promítnutí do reálných politických rozhodnutí. Díky dlouhodobé osvětě se v jednotlivých zemích postupně podařilo přijmout řadu opatření na zlepšení životních podmínek a práv zvířat.

Konání akcí na ochranu zvířat může být zveřejněno na webových stránkách kampaně www.worldanimalday.org.uk, pod její záštitou, v rámci které je možné použít logo kampaně.

Den zvířat v Zoo Ostrava

Pokud se chcete o Světovém dni zvířat dozvědět více, můžete o víkendu navštívit třeba Zoologickou zahradu Ostrava a botanický park, kde se v sobotu koná akce Den zvířat, kde Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava a žáci ZŠ Školská z Karviné a ze ZŠ a MŠ Raškovice připravili osvětové aktivity, které jsou doplněny aktivitami spolku ČSOP Carpathia o ochraně volně žijících šelem na našem území a kromě informací o jejich situaci v naší přírodě se děti budou moci prakticky seznámit i se stopami, které jednotlivé druhy za sebou nechávají. Zájemci se budou moci projet také safari expresem mezi stády vzácných afrických a asijských kopytníků.

Vodoušky abok s antilopami losími; Foto: P. Vlček

Po celý den probíhá také komentované setkání u vybraných druhů zvířat dle aktuálního harmonogramu:

9:30 pandy
10:00 medvědi a hulmani (expozice Čitván)
10:30 vydry (expozice Čitván)
11:00 mandrili (kruhový víkend)
11:30 loriové (Voliéra Papua)
12:00 šimpanzi (v Pavilonu evoluce)
12:30 žralůčci (pavilon Papua)
12:30 – 13:00 trénink slonů v pavilonu – začátek mezi 12:30-13:00
14:00 hroši (pavilon Tanganika)
15:00 velbloudi (probíhá pouze, je-li suchý výběh)
15:00 medvědi a hulmani (expozice Čitván)
16:45 medvědi a hulmani (expozice Čitván)

Pozn.: Setkání u venkovních výběhů probíhá pouze za pěkného počasí.

 


Zdroj informací: The Origin of World Animal Day; Nature Watch Foundation