Ostrava se již počtvrté zapojila jako městský koordinátor do květnové celorepublikové výzvy Do práce na kole, tentokráte do 11. ročníku. Cílem této oblíbené výzvy je nejen ochrana životního prostředí volbou bezemisního dopravního prostředku, ale i zlepšení fyzické kondice účastníků a v neposlední řadě využitím dat, získaných o cestách do zaměstnání, zlepšovat cykloinfrastrukturu ve městě.

Bylo milým překvapením, že i letos, přes nejistou dobu se stále trvajícími protiepidemickými opatřeními a zároveň s nepředvídatelně deštivým a chladným počasím, byla účast opět velmi vysoká. Celkem 1 077 účastníků v Ostravě urazilo úctyhodných 283 tisíc kilometrů na kole a 51 tisíc kilometrů pěšky. V celkovém součtu Ostrava obhájila 3. místo v republice hned za Prahou a Brnem,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová, která se květnové výzvy také účastnila v týmu společně s primátorem Tomášem Macurou.

Stěžejní pro výzvu je zejména rozměr ekologický – v přepočtu na objem emisí ostravští účastníci „ušetřili“ ostravské ovzduší o 43,42 tun oxidu uhličitého.

Závěrečné vyhlášení se uskutečnilo 16. června tradičně v prostorách Radniční restaurace v budově Nové radnice.

Mimořádné výkony těch nejúspěšnějších cyklistů i běžců mluví samy za sebe. Nejvýkonnější ostravský cyklista ujel úctyhodných 4 471,2 a nejlepší cyklistka 2 155,4 kilometrů. Běžec, který obsadil první příčku v žebříčku účastníků, uběhl za celý květen 607,2 kilometrů a nejlepší běžkyně zdolala neuvěřitelných 909,2 kilometrů.

Město kromě výkonů jednotlivců oceňovalo také týmy. V letošním roce se jich účastnilo celkem 269, z nichž 166 splnilo podmínku pro zařazení do slosování o ceny: alespoň dvě třetiny z realizovaných cest do/z práce museli zvládnout na kole, pěšky nebo jiným ekologickým způsobem. I v tomto roce s ohledem na častou práci z domu bylo možné do systému zaznamenat také další aktivity, například domácí cvičení.

Zvláštní kategorií je vyhlášení Cyklozaměstnavatele roku. Titul v příslušném městě získává firma, která na základě dotazníku nominujícího zaměstnance obdrží nejvyšší bodové ohodnocení. Hodnocení je rozděleno do čtyř tematických oblastí zaměřených na propagaci jízdy na kole, firemní aktivity, kvalitu, dostupnost a bezpečnost stání pro kola a zázemí, které mají zaměstnanci k dispozici. V rámci 11. ročníku získala titul Cyklozaměstnavatel roku v Ostravě společnost OLTIS Group a.s.