V minulém týdnu byl z belgické Zoo Antverpy do Zoo Ostrava dovezen nový samec hrocha obojživelného, aby utvořil nový chovný pár se zdejší samicí. První dny pobýval hroší samec v zázemí, aby si postupně zvykal na nové prostředí. Dnes poprvé jej mohou vidět i návštěvníci zoo a přes bariéru se také může seznamovat se svou novou partnerkou.

Samec hrocha obojživelného se narodil 1. května 2012 ve francouzském Parc Zoologique d’Amneville. Od roku 2016 pobýval v belgické zoo v Antverpách. Pro mladou, téměř šestiletou, samici, která byla do Ostravy přivezena v roce 2016 z Anglie, si jej ostravská zoo vybrala sama, jelikož od roku 2006 vede Evropskou plemennou knihu pro hrochy. „Několik dní po příjezdu trávil samec v zázemí pavilonu Tanganika, aby se po transportu uklidnil. Dnes jej chovatelé pustili i do expoziční části, kde jej mohou vidět i návštěvníci. Zatím zůstává oddělen od samice bariérami na souši i v bazénu, obě zvířata se ale mohou vidět a pomalu se seznamovat. Kdy dojde k jejich spojení, uvidíme podle vzájemného chování, věříme ale, že do budoucna spolu utvoří harmonizující pár a zapojí se do reprodukce,“ říká zooložka Adéla Obračajová.

Chov hrochů v Zoo Ostrava

Chov hrochů v ostravské zoo začal v roce 1967 dovozem šestileté samice, která v Ostravě žila až do své smrti v roce 2009. Druhým hrochem byl v roce 1968 přivezený samec (*1967), který žil v zoo dlouhých 50 let. Uhynul na konci roku 2018. Třetím hrochem přivezeným do Ostravy byla až v roce 2016 mladá samice z anglické Zoo Whipsnade. Nový samec je tak čtvrtým hrochem, který byl do Ostravy dovezen. Naopak, několikanásobně více hrochů bylo ze zoo odvezeno. Jednalo se o úspěšně odchovaná mláďata.

Chov těchto majestátních zvířat tak má v Zoo Ostrava dlouholetou tradici a během tohoto období zaznamenal několik významných mezníků:

  1. První mládě hrocha se v Ostravě narodilo 30. ledna 1972. Byla to samička a stala se vůbec prvním hroším mládětem v celém tehdejším Československu.
  2. Od roku 2005 se hroch stal erbovním zvířetem Zoo Ostrava.
  1. V roce 2006 byla Zoo Ostrava pověřena Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií vést a vydávat Evropskou plemennou knihu hrochů obojživelných. O přesunu většiny hrochů mezi zoologickými zahradami v Evropě se tak rozhoduje v Ostravě.
  2. Celkem se do dnešního dne narodilo v Zoo Ostrava 32 hrochů, z nichž 18 se podařilo odchovat. Tím se ostravská zoologická zahrada stala nejúspěšnějším chovatelem v České republice.

Hroch obojživelný (Hippopotamus amphibius) se stal vinou člověka ohroženým druhem. Areál jeho výskytu ve volné přírodě je velmi fragmentovaný. Původně se vyskytoval také po celé délce Nilu, dnes již jen na jeho horním toku. Početnost současné divoké populace je odhadována na 115-130 tisíc jedinců. Nejvíce hrochy v přírodě ohrožuje ztráta přirozeného prostředí, nelegální a neregulovaný lov pro maso a zuby.

Populace hrochů klesá nejen v přírodě, ale postupně i v zoologických zahradách. Celkový počet hrochů obojživelných chovaných v evropských zoologických zahradách v minulosti klesl a několik let se pohybuje okolo 200 jedinců. Jedním z důvodů stagnace je i skutečnost, že hroch se stal pro řadu zoologických zahrad problematickým druhem. Přestože se hroši v zoo velmi dobře množí, chybějí o ně z řad evropských zoo zájemci.


Tisková zpráva z 11. března 2019.  

Foto Veronika Máchová a Pavel Vlček