Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz

Zveřejnění závěrečné zprávy Posouzení inženýrsko-geologických poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz (Odval Dolu Šverma), zpracované na základě usnesení rady města č. 3620/RM1014/48 ze dne 14. února 2012, včetně příloh.

Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace

Závěrečná zpráva z průzkumu kontaminace na lokalitě v Ostravě v areálu Slezskoostravského hradu a na přilehlých pozemcích, jehož cílem bylo poskytnout základní informace o rozsahu kontaminace geoprostředí (nesaturované i saturované zóny) nezbytné pro vypracování případného sanačního zásahu.

Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace II

Průzkum kontaminace pro analýzu rizika s cílem posoudit rozsah kontaminace geoprostředí, případně možnosti a parametry migrace kontaminace a stanovit její rizikovost pro populaci a ekosystémy.