Industriální komplex a světově unikátní areál situovaný v centru města. Nyní vzdělávací, společenské a kulturní centrum nadregionálního významu.

Rozloha celého území.

Rozloha využívané plochy.