Zdůraznění role tří páteřních linek, které budou jezdit ve špičce v intervalu 3 až 5 minut a o víkendech 10 minut. Úspora provozních nákladů v roce 2024 téměř 50 milionů korun. Přizpůsobení se aktuální hybnosti obyvatel Ostravy. To jsou základní parametry návrhu nového linkového vedení tramvajové dopravy v Ostravě, které připravil Dopravní podnik Ostrava (DPO) a Koordinátor ODIS (KODIS).

Začíná diskuse nad návrhem nového řešení linkového vedení tramvajové dopravy.

Systém „Ostravské metro“ je inspirován moderními provozy v západní Evropě. Nový model linkového vedení tramvají v Ostravě je navržen na základě kontinuálně sbíraných dat o obsazenosti vozidel. Novými kapacitně posílenými páteřními linkami jsou linky č. 1, 2 a 8. Ostatní linky, kterých bude nově pouze sedm, budou na ty páteřní navazovat.

Současný systém linek, tedy to odkud kam jaká tramvaj jezdí, odpovídá době před deseti lety. Za tu dobu se změnila hybnost obyvatel i cestovní návyky a přepravní potřeby. Naše data o cestujících ukazují, že stávající nastavení systému není optimální. Zjednodušeně řečeno, někde jsou vozy přeplněné, jinde téměř prázdné. Situaci by mohla vyřešit změna linkového vedení v tramvajové dopravě, kterou město připravilo ve spolupráci s DPO a KODISEM,“ vysvětluje Jan Dohnal, náměstek primátora pro dopravu a dodává: „V tuto chvíli není rozhodnuto o termínu zavedení změn. Vůbec poprvé otevíráme diskusi nad takovýmto návrhem a než změny zavedeme, chceme, aby se s nimi cestující v klidu a s potřebným předstihem pořádně seznámili. Na podněty jsme připraveni reagovat a do návrhu je případně zapracovat.“

Nový koncept je v podstatě takové ostravské metro. Cestující už nebudou potřebovat jízdní řád, dostanou se na zastávku páteřní linky a ‘něco pojede.‘ Tramvaj by měla být vždy tzv. na dohled. Důležité je také posílení dvou autobusových linek pro zajištění přímého a rychlého spojení městské části Jih s Porubou. Na rovinu říkáme, že systém přinese v některých případech více přestupů, nová, pro někoho možná nezvyklá spojení, ale také i konec některých známých spojení. Žádný systém, ani náš nově navrhovaný, nevyhoví všem. Přesto věříme, že nový koncept má jednoznačně potenciál výrazných přínosů pro Ostravu i většinu cestujících,“ dodává Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Návrh na změnu linkového vedení doprovází komunikační a informační kampaň. Informace najdou zájemci na speciálních webových stránkách dpo.cz/ostravskemetro. K dispozici je tam schéma navrženého plánu sítě, podrobné informace o popisu změny i kontaktní formulář pro pokládání dotazů a podnětů. Předně tam ale cestující najdou autonomní vyhledávač, kde si mohou vyzkoušet, jaká spojení jim nový systém nabídne. Na sociálních sítích kampaň doprovází vysvětlující video.

Martin Dutko, jednatel KODIS, doplňuje: „Dosud jsme prováděli pouze dílčí změny, nyní se nacházíme ve stavu, kdy již nelze systém tramvají efektivně optimalizovat. Nový systém by umožnil efektivnější rozložení nabízené kapacity.“

V následujících měsících pro cestující připravuje DPO s KODISem i informační letáčky a brožury, které budou zájemci dostávat na nejrůznějších kontaktních místech. Cílem je, aby informovanost všech cestujících byla co nejvyšší.