V pátek 13. května 2022 se žáci a žákyně Ostravských základních škol zúčastnili okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou uspořádal Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, společně s následujícími spolupořadateli:

 • Záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava
 • Policie České republiky – Dopravní inspektorát Ostrava
 • Městská policie Ostrava
 • Základní škola A. Kučery
 • Ostravské komunikace a.s.
 • Odbor školství a sportu MMO
 • ÚMOb Ostrava – Jih
 • ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Soutěž byla zahájena v 9 hodin na dopravním hřišti u základní školy Alberta Kučery, kde mladé soutěžící cyklisty přišlo podpořit několik hostů:

 • vedoucí odboru dopravy MMO a ředitel soutěže – Ing. Břetislav Glumbík
 • vedoucí oddělení školství MMO – Bc. Pavlína Poledníková
 • vedoucí Policie ČR, dopravního inspektorátu Ostrava – npor. Ing. Aleš Kořistka
 • ředitel Městské policie Ostrava – Ing. Miroslav Plaček

Významné poděkování pak patří těm hostům, kteří se navíc podíleli také na materiálním zabezpečení soutěže v podobě upomínkových předmětů a výherních cen:

 • Ing. Miroslav Svozil – náměstek primátora MMO
 • Ing. Romana Filipová – odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava – Jih
 • Bc. Pavel Blahut – krajský koordinátor BESIPU pro MSK

Do soutěže postoupilo z regionálních kol šest družstev mladších žáků ve věku od 10 do 12 let a sedm družstev starších žáků ve věku 12 – 16 let. Družstva v obou kategoriích tvořili čtyři reprezentanti každé školy ve složení 2 dívky a 2 chlapci. Cílem samotné soutěže bylo prověřit zkušenosti a znalosti, které děti získají v rámci výuky dopravní výchovy a vytvářet dětem návyky, týkající se ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích a dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách; pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická část), pravidla provozu na pozemních komunikacích (praktická část – jízda na dětském dopravním hřišti), jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci.

Vyhlášení soutěže pak proběhlo ve 13 hodin. Tři nejlepší družstva v každé kategorii byla odměněna výherními cenami, medailemi a pohárem a nejlepší družstva z obou kategorií také postoupila do krajského kola, které se uskuteční ve Frenštátu pod Radhoštěm ve dnech 7 – 8. června 2022.