Ve druhém kole dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, je znovu pět milionů korun. O finanční příspěvky na zkrášlení veřejných míst, zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce lze žádat až do 9. dubna. Odborná komise vyhodnotí projekty ještě v dubnu a o přidělení či nepřidělení dotace rozhodnou ostravští zastupitelé do konce května.

Oproti první výzvě v roce 2017 se změnila výše dotace na jeden projekt z jednoho milionu na 500 tisíc korun a zúžil se okruh možných žadatelů pouze na fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace – spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.

„O dotaci si nově nebudou moci požádat velké instituce a firmy. Snížení maximální výše dotace podle nás podpoří menší projekty s komunitním rozměrem. Známe českou povahu a je nám jasné, že zájemci své žádosti pošlou až na poslední chvíli. I přesto bych ráda připomněla, že datum, do kterého lze projekty odevzdat, se blíží, “ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Projektový záměr musí podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Letos je také podmínkou pro poskytnutí dotace zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě. Dále je nutné dopředu obstarat souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení projektu zřejmé, že projekt je realizovatelný a že majitel pozemku souhlasí s projektem a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci.

Do první výzvy se přihlásilo celkem 16 projektů s celkovými požadavky ve výši 5,7 milionu korun. Z toho město podpořilo 11 žádostí v celkové výši 4,1 milionu Kč.

„Jedním z nich je projekt dvou mladých obyvatelek městského obvodu Hrabová, které chtějí zkrášlit okolí frekventované trasy vedoucí k řece Ostravici a vytvořit v tomto místě přírodní park a odpočinkovou zónu,“ popisuje náměstkyně Šebestová jeden z projektů, který byl podpořen v první dotační výzvě. Zelený park nahradí současnou zarostlou plochu s vysokým podílem náletových i trouchnivějících padlých stromů. V minulých měsících proběhl úklid lokality a úpravy terénu, na kterých se podíleli místní dobrovolníci. Byla realizována také výsadba a instalace vrbového altánu, kterou zajistila firma NAPLOT.CZ. Dobrovolní hasiči z hrabové teď budou altán skrápět, aby se zazelenal. V nejbližší době také vznikne kamenitá cestička a v lokalitě budou umístěny lavičky, ptačí budky, odpadkové koše, stojany na kola, dětské prolézačky a další herní prvky.

Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.


Převzato z http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/dotace-na-estetizaci-verejneho-prostoru-2