Proměnit ulice, dotvořit náměstí či parky a další veřejná prostranství podle vlastních nápadů – takovou možnost nabízí aktivním obyvatelům nebo neziskovým organizacím druhé kolo dotačního programu na revitalizaci veřejného prostoru ve městě. Již podruhé je na něj z rozpočtu města vyčleněno 5 milionů korun, které poslouží nejen ke zkrášlení veřejných míst, ale i ke zvýšení jejich užitné hodnoty či nabytí nové funkce. Žádosti lze podávat od 15. ledna do 9. dubna 2018.

[art_yt id=“4gnYHIoY5BA“ wvideo=“640″ hvideo=“360″ position=“center“ urlvideo=“https://youtu.be/4gnYHIoY5BA“ namevideo=““ desc=““ durationmin=““ durationsec=““ upld=““ tmburl=“https://i.ytimg.com/vi/Ogk1RAO-Z6w/maxresdefault.jpg“ thumbnailwidth=“1280″ thumbnailheight=“720″]

Odborná komise vyhodnotí projekty v dubnu a o přidělení či nepřidělení dotace rozhodnou orgány města do konce května. Proti první výzvě se změnila výše dotace na jeden projekt z 1 milionu korun na 500 tisíc korun a zúžil se okruh způsobilých žadatelů pouze na fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.). 

„O dotaci si nově nebudou moci požádat velké instituce a firmy.  Snížení maximální výše dotace podle nás podpoří menší projekty s komunitním rozměrem. Do první výzvy se přihlásilo celkem 16 projektů s celkovými požadavky ve výši pět milionů sedm set tisíc korun. Z toho město podpořilo 11 projektů v celkové výši čtyři miliony sto tisíc korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Projektový záměr musí podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Letos je také podmínkou pro poskytnutí dotace zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytváří a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě.

Dále je nutné dopředu obstarat souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení projektu zřejmé, že projekt je realizovatelný a že majitel pozemku souhlasí s projektem a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci.

Jedním z úspěšných projektů v první výzvě byla Sochařská kašna na Dole Hlubina. Dotace bude použita na vytvoření univerzální sochařské formy, odlití první sochy a její umístění do již opravené bývalé požární nádrže. Umělecké dílo vytvořené sochařem Kurtem Gebauerem prezentuje hornickou minulost jazykem 21. století.

Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.