V neděli 10. června se v ulicích města Ostravy a Opavy budou studenti oslovovat obyvatele a návštěvníky s tazatelským průzkumem o dopravě a využívání služeb a obchodů v historickém centru obou moravských měst a v blízkých obchodních centrech.  Dotazníkový výzkum ukáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas.

Dotazníkové šetření na téma Udržitelná mobilita a nakupování probíhá v rámci projektu RESOLVE, do kterého je zapojeno statutární město Ostrava a Opava a Moravskoslezský kraj.

Výzkum dopravního a nákupního chování obyvatel je prováděn v Ostravě a v Opavě v rámci evropského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy” podpořeného  z Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centrech obou měst. Podle plánu bude mezi obyvateli starších 18 let dotazováno nejméně 250 obyvatel Ostravy a 250 obyvatel Opavy, dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim letošního roku.

Více informací o projektu RESOLVE na www.interregeurope.eu/resolve/