V Porubě jsou od letošního roku dvě plochy, které městský obvod kosí moderním způsobem. Při něm se nechávají místa s vysokou trávou, která slouží jako potrava a úkryt pro hmyz i zvířata.

Takzvaná mozaiková seč trávy je jedním ze způsobů, kterými lze bojovat se změnou klimatu a zvyšovat biodiverzitu. Nechávají se při ní plochy neposekané trávy, které jednak zadržují vodu v krajině, jednak slouží jako potrava pro hmyz a úkryt pro menší zvířata.

„Tento způsob kosení jsme plánovali delší dobu, ovšem bylo třeba najít vhodné lokality. Poruba je na poměrně sevřeném území a scházejí nám tady vetší ucelené travnaté plochy. Tento způsob kosení navíc není vhodný do obytných zón a vysokou trávu nemůžeme nechávat v okolí dětských hřišť a v místech, kudy chodí hodně lidí,“ uvedl místostarosta Miroslav Otisk.

Nakonec se našly lokality dvě. První je louka mezi ulicemi Opavská a Martinovská, druhá pak podél ulice Francouzská. „Údržba takových míst je samozřejmě náročnější, ale společně s firmou, která se nám stará o trávníky, hledáme ideální způsob, jak se toho zhostit. Neděláme klasickou mozaikovou seč, při které se nechávají pásy posečené a neposečené trávy. Chtěli jsme, aby to vypadalo pěkně, proto jsme místo pásů zvolili kruhy. Podle nás to je hezčí a plní to stejný účel,“ dodal Miroslav Otisk.

Nový způsob kosení není jediným příkladem, jak se Poruba staví ke změně klimatu. Už druhým rokem vysazuje květinové louky a letos porostou luční květiny na téměř šesti tisících metrech čtverečních. V případě delšího sucha se omezuje také kosení ostatních travnatých ploch a Poruba také pravidelně vysazuje novou zeleň. A to tak, aby bylo vysazeno více nových stromů a keřů, než bylo z nejrůznějších důvodů nutné pokácet.

Pro zájemce, které zajímá zeleň v Porubě, obvod chystá zajímavé akce s odborníky. Tou nejbližší bude 15. června Procházka a arboristou na náměstí Družby. Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se zeleně najdou lidé rovněž na webu fajnovaporuba.cz. Dozvědí se tam o specifikách péče o městskou zeleň, kdy a proč se musejí kácet stromy, jak se kosí i spoustu dalších informací.