Starostové pěti městských obvodů si ve středu 6. listopadu převzali z rukou náměstka primátora Radima Babince klíče od nových vozidel ALKÉ ATX N1 340 EDH na elektrický pohon. Aktuálně má město k dispozici již 64 ekovozů, z toho 43 na CNG a 21 elektroaut.

„Ostrava je považována za lídra v zavádění nových a ekologických technologií. Dokládá to i fakt, že jsme ve dvou výzvách žádali ze Státního fondu životního prostředí o dotace na nejvyšší počet ekovozidel. Naposledy v září jsme rozšiřovali městský vozový park o 11 ekovozů a dnes přišla na řadu první užitková nákladní auta pro městské obvody. Tím ale nekončíme, vyhlášeny by měly být další dvě výzvy ze SFŽP a my uvažujeme o tom, že bychom do nich znovu poslali žádosti města,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nová elektrická nákladní vozidla ALKÉ ATX N1 340 EDH jsou pro městské obvody Hrabová, Krásné Pole, Nová Ves, Radvanice a Bartovice a Stará Bělá. Náklady na těchto pět vozů činí 5,67 milionu, z toho je dotace ze Státního fondu životního prostředí 3 miliony korun. Cena jednoho vozu je 1 134 157 korun.

„Městské obvody jsme finančně motivovali už k nákupu osobních aut a na každé nákladní vozidlo jsme jim z městského fondu životního prostředí poskytli dotaci ve výši 200 tisíc korun. Každý obvod si tak na nové užitkové elektrovozidlo doplatil zhruba tři sta tisíc, když dotace ze státního fondu byla šest set tisíc korun. V pěti ostravských obvodech si díky tomu ve vlastní režii lépe poradí s péčí o zeleň, údržbou komunikací nebo svozem odpadu,“ doplnil ostravský primátor Tomáš Macura.

Ostrava dosud v rámci projektů Ostravou na alternativní pohon I a II investovala do ekologizace vozového parku 19,56 milionu korun, když celková cena obou projektů je 26,78 milionu, z toho činily dotace 7,22 milionu korun. První žádost o příspěvek ze Státního fondu životního prostředí město podalo v roce 2016. V rámci dvou dotačních výzev pořídilo s příspěvkem státního fondu 37 vozidel, z první výzvy 21, z druhé 16.

Naposledy se ekologický vozový park města rozrostl v září, kdy si převzali zástupci magistrátu, obvodů a Městské policie 11 nových ekoaut. Pět vozidel bylo určeno pro Městskou policii Ostrava (3 na pohon CNG, 2 elektromobily), 3 elektromobily byly pro magistrát a po jednom elektrovoze obdržely městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Hošťálkovice a Ostrava-Jih.

Ekologickou flotilu města dohromady tvoří 64 vozidel. Celkem 37 jich bylo pořízeno s dotacemi, dalších 27 z rozpočtu města. Nejvíce jich má k dispozici městská policie, a to 44 – většinu na CNG a 2 elektroauta, městské obvody jich mají 12 a magistrát 8.