Při údržbě chodníků, cest nebo veřejných ploch se setkáváme s plevelem prorůstajícím dlažebními kostkami nebo obrubníky. Rostliny bývají odolné a nelze se jich zbavit tzv. „škarpirkováním“ neboli vytrhnutím. Novinkou je ekologické řešení problému, likvidace pomocí horké vody. Společnost Technické služby, a. s. Slezská Ostrava byla první v Moravskoslezském kraji, která se rozhodla přístroj na ekologickou likvidaci plevele zakoupit a ekologickou cestou bez použití chemikálií likvidovat plevel.