Vlastníci nebo provozovatelé silničního vozidla se souhlasem vlastníka můžou od letošního 1. dubna požádat o přidělení registrační značky elektrického vozidla. Musí se jednat o silniční vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo v kombinaci s jiným palivem (hybrid), je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50g/km.

Registrační značka je tvořena velkými písmeny „EL“ s následnou kombinací arabských číslic a velkých písmen latinské abecedy. Registrační značka elektrického vozidla je pro zájemce zdarma. Lhůta na vydání značky je 15 dnů od data podání žádosti. Registrační značky pro elektromobily nejsou povinné, bude vždy záležet na majiteli vozidla, zda si na něm ponechá klasickou RZ, nebo si zažádá o vydání registrační značky začínající písmeny „EL”. Registrační značka elektrického vozidla má mezinárodní platnost. I když v současné době nenabídne speciální RZ velké výhody, stát i místní samosprávy plánují řadu úlev. Národní akční plán čisté mobility také počítá s tím, že elektromobily budou například osvobozeny od dálniční známky.