Přehled webových aplikací ve vztahu k životnímu prostředí města Ostravy.

  1. Digitální povodňový plán – Digitální povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava
  2. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – Zpracování a příjem žádostí a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuce příslušným institucím veřejné správy
  3. Mapový portál statutárního města Ostravy – Životní prostředí v mapách / Mapa stanovišť separovaného odpadu
  4. Vodohospodářský informační portál Ministerstva zemědělství – Webové stránky portálu