Obyvatelé městského obvodu Poruba zaslali v rámci třetího ročníku projektu Zelená Porubě celkem 17 návrhů, z nichž všechny splnili požadované náležitosti a postupují tak do dalšího kola hodnocení. Návrhy do projektu zaslalo 5 neziskových či příspěvkových organizací, které chtějí zvelebit veřejný prostor buďto herními prvky namalovanými na zemi či vybudováním bylinkového záhonku. Ve dvou případech si lidé přejí vybudování výcvikového a zábavného hřiště pro psy nebo vybudování venkovní posilovny.

Mezi návrhy patří také vylepšení či vybudování dětských hřišť. Velmi zajímavým nápadem je výpomoc klientů Komunitního centra ARCHA při výsadbě nových stromů či růžových keřů ve spolupráci s MOb Poruba. Dalšími návrhy jak zlepšit životní prostředí patří také návrh „Odpadkový koš prospěje každému lesu“.

Přehled všech návrhů, které splnily formální požadavky, najdete na webových stránkách projektu Zelená Porubě.

Dalším krokem projektu je další kolo posuzování projektů, které bude ukončeno do konce září. Projektový tým nyní ověří a posoudí, zda jsou technicky realizovatelné a případně navrhne jejich úpravy nebo doplnění. Kontrolou projdou také rozpočty, které byly v rámci návrhů zaslány. Hodnotit návrhy se samozřejmě budou ve spolupráci s autory. Konečná podoba návrhů bude představena na podzim tohoto roku.