Na základě jednání s dotčenými institucemi bylo rozhodnuto o následujících termínech dopravní uzavírky silnice III/4721 ul. Michálkovická.

Frekventovaná silnice poblíž zoo bude kvůli úpravám povrchu dočasně uzavřena

Pokládka asfaltových vrstev vozovky bude rozdělena na 3 úseky a proběhne o 3 víkendech (So+Ne). Pokládka bude probíhat vždy pro každý úsek zvlášť, z důvodu nutnosti zajištění obslužnosti území MHD a zajištění dostupnosti parkování na parkovištích u Zoo Ostrava.

Před samotnou pokládkou asfaltových vrstev vozovky proběhne celoplošné frézování povrchu vozovky za provozu v termínech 16.09. (1. úsek stavby) a 17.09.2023. (2. a 3. úsek stavby). Frézování proběhne bez výraznějšího dopravního omezení s usměrněním provozu pomocí regulovčíků s pomocí Městské policie Ostrava.

Úseky a termíny dopravní uzavírky:
1. úsek od výjezdu ze zastávky „RBP“ (směr Zoo Ostrava) po křižovatku s ul. Heřmanická
– termín 23.09. a 24.09.2023 úplná uzavírka tohoto úseku

2. úsek od křižovatky s ul. Heřmanická po křižovatku s ul. Na Najmanské
– termín 30.09. a 01.10.2023 úplná uzavírka tohoto úseku

3. úsek od křižovatky s ul. Na Najmanské za sjezd k ČS EuroOil
– termín 07.10. a 08.10.2023 úplná uzavírka tohoto úseku

Náhradní termín pokládky asfaltových vrstev v případě nepříznivých klimatických podmínek v některém z výše uvedených termínů je stanoven na 14.10. a 15.10.2023 za úplné uzavírky dotčeného úseku.

V těchto 3 termínech budou dotčené úseky silnice III/4721 ul. Michálkovická (viz. výše) úplně uzavřeny (mimo dopravní obsluhy) a doprava bude vedena obousměrně po níže vypsaných objízdných trasách.

Objízdné trasy:
1. úsek
• objízdná trasa (centrum města – Zoo Ostrava) je vedena obousměrně po ul. Hladnovská, ul. Betonářská, ul. Orlovská, ul. Vrbická, ul. Fišerova, ul. Čs. armády a ul. Michálkovická
• příjezd k parkovištím (P1, P2, P3) u Zoo Ostrava ze směru od Michálkovic bez omezení
2. úsek
• objízdná trasa (centrum města – Zoo Ostrava) je vedena obousměrně po ul. Hladnovská, ul. Betonářská, ul. Orlovská, ul. Vrbická, ul. Fišerova, ul. Čs. armády a ul. Michálkovická
• příjezd k parkovištím (P1 nedostupné, P2 dostupné přes P3, P3) u Zoo Ostrava ze směru od Michálkovic bez omezení
3. úsek
• objízdná trasa (Zoo Ostrava – Michálkovice) je vedena obousměrně po ul. Michálkovická, ul. Heřmanická, ul. Koněvova, ul. Vrbická, ul. Fišerova a ul. Čs. armády
• příjezd k parkovištím (P1, P2, P3)