Nedaleko centra města se nachází čarokrásná soustava pěti rybníků s rákosím a mokřadními loukami. Kus divoké přírody poskytuje domov až 250 druhům ptáků a řadí se tak mezi významné ornitologické stanoviště. Územím je vedena naučná stezka, která pomocí informačních panelů seznámí návštěvníka s přírodou a historií místa. Součástí je i odpočívadlo pro turisty a ptačí pozorovatelna. Rybník je jedinečný díky specifickému složení silně mineralizované vody s obsahem bóru a jódu a slouží především sportovnímu rybolovu. Rybáři při něm využívají u nás zcela ojedinělé dřevěné posedy s dlouhými přístupovými lávkami. K dispozici je jich zhruba 70 a navozují atmosféru vzdálené asijské země.