Společnost Plzeňský Prazdroj a. s. podpořila z grantového programu Radegast lidem projekt Zoologické zahrady Ostrava Ochrana včel v Zoo Ostrava částkou 90 tisíc korun. Ostravská ZOO má možnost získat i speciální prémii 50 tisíc korun. Rozhodnout o tom může do 26. srpna letošního roku každý z Vás ve veřejném hlasování! Pokud chcete projekt Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava podpořit, pošlete svůj hlas.

Ochrana včel v Zoo Ostrava

Cílem projektu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava je zvýšit povědomí široké veřejnosti o významu včel pro existenci lidské společnosti coby nejvýznamnějšího opylovatele a také o současných problémech a ohrožení, kterému včely v současné době po celém světě čelí. Až 4/5 rostlin na naší planetě jsou závislé na opylování živočichy! Opylovatelé jsou motýli, mouchy, vosy, netopýři, kolibříci a dokonce i slimáci, ale hlavně včely. Včely jsou však lidmi vnímány zejména jako producenti medu a vosku, příp. jako „obávaná zvířata“ s žihadlem. Nepostradatelná je právě jejich opylovací činnost. V současnosti čelí včely vážným problémům a alarmující je jejich úbytek nejen na území České republiky, ale po celém světě. Včely ohrožují nemoci, intenzivní zemědělství, používání chemických látek při pěstování zemědělských plodin a úbytek včelí pastvy, tj. kvetoucích rostlin.

Zoo Ostrava se ochraně včel věnuje dlouhodobě. Už deset let pořádá ve spolupráci s místními včelaři osvětovou akci Medobraní v zoo. V roce 2013 otevřela v areálu Včelí stezku – interaktivně-naučnou expozici představující návštěvníkům život těchto nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Nachází se nedaleko expozice s domácími zvířaty Na statku. Sestává z několika informačních panelů, ukázek různých typů včelích úlů (od toho nejjednoduššího až po ten nejmodernější). Už dvakrát se zde konala akce pro veřejnost Den pro včely, při níž se malí i velcí mohli na vlastní kůži přesvědčit, že včely nejsou žádní obávaní tvorové. V létě 2018 začala zoo i s chovem včely medonosné (Apis mellifera).

„Naší snahou je chovat zdravá včelstva v souladu s přírodou, a podpořit tak biodiverzitu krajiny,“ vysvětluje Ondřej Hruška, který má včely v zoo na starosti.

„Život včel chceme lidem ještě více přiblížit, a to netradiční a interaktivní formou. V rámci projektu bude Včelí stezka doplněna o tři dřevěné modely včel v nadživotní velikosti. Budou zobrazovat jednotlivé obyvatele včelího úlu – včelu-matku, dělnici a trubce. Kolem stezky dále vysadíme medonosné rostliny jako potravu pro včely, ale také motýly a další druhy hmyzu. V neposlední řadě pořídíme pomůcky pro osvětu včelí tematiky. Příspěvek z grantového programu nám umožní získat i další zkušenosti a rozšířit vědomosti o včelách a včelaření,“ popisuje Ondřej Hruška.


Zdroj informací: Tisková zpráva Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace