Statutární město Ostrava se letos zapojilo do čtvrtého ročníku soutěže o nejoblíbenější praxi Zdravých měst. Do soutěže jsou přihlašovány zejména projekty, které přispěly k vyšší kvalitě života obyvatel a udržitelnému rozvoji v obcích, městech nebo regionech, dále projekty, které jsou v rámci ČR neobvyklé a efektivní a mohou být příkladem jiným municipalitám. Do letošního ročníku se zapojilo 15 měst, obcí a regionů, které dohromady zaslaly 25 příkladů inspirativních praxí. Z Ostravy byly přihlášeny hned čtyři projekty:

  • ŘEMESLNÝ INKUBÁTOR FAJNA DÍLNA – První veřejná dílna a řemeslný inkubátor v Ostravě nabízející svým členům prostor a technické zázemí k realizaci řemeslných nápadů a větších projektů.
  • CHYTRÉ VODOMĚRY (SMART METERING) – Digitální dálkové odečty vody, které vedou k efektivnějšímu hospodaření s pitnou vodou.
  • MULTIFUNKČNÍ PROSTOR TROJHALÍ KAROLINA – Ojedinělé místo pro sport a kulturu vzniklé rekonstrukcí opuštěných průmyslových budov.
  • BEZPAPÍROVA MHD – Zrušení papírových jízdenek v ostravské MHD a možnost bezkontaktní platby jako krok k ekologizaci dopravy, který současně přináší i významné finanční úspory.

Pro váš vybraný projekt můžete hlasovat na facebookových stránkách Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) v albu ZDE formou „lajků“.

Hlasování probíhá do 30. prosince 2021.

Soutěž je vyhlašována asociací NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST, která sdružuje na 130 měst, obcí a regionů, které si vzájemně sdílí příklady dobrých praxí a vzájemně se inspirují v oblastech strategického plánování, participace občanů, udržitelného rozvoje aj. Asociace pravidelně pořádá i tematické semináře či konference. Ostrava je Zdravým městem od roku 2018.

Přehled průběžného stavu hlasování můžete sledovat ZDE.