Na levém břehu řeky Ostravice v centru města, v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou, vznikne nový veřejný prostor. Na Havlíčkové nábřeží bude vystavěna nová visutá galerie, navýšením nábřežní zdi se prostorově oddělí trasa pro cyklisty od chodníku pro pěší a upraví se navazující zpevněné plochy a komunikace.

Místo bude doplněno o designový mobiliář, výsadbu stromů a květin. Práce začaly v těchto dnes přeložkou elektrického vedení, hotovy by měly být v září. Na tento úsek bude navazovat rekonstrukce sjezdu ze Sýkorova mostu na Havlíčkovo nábřeží po ulici Na Hradbách.

„Břehy Ostravice se proměňují rok od roku. Úpravy Havlíčkova nábřeží jsou další z připravovaných etap celkové estetizace prostoru kolem řeky v centru města. Pracujeme na nich od roku 2015. Po dlouhém projektování a přípravě dokumentace ale vidíme postupně výsledky. Začali jsme pravým břehem Ostravice, kde jsme nejprve celý úsek od loděnice k Sýkorově mostu sanovali od odpadu, suti a neperspektivní zeleně. Opravili jsme mostní pilíř původní střelniční lávky a pod sochou Miloše Sýkory vystavěli nové terasy k posezení a vyhlídku. Prostor k Hradní lávce jsme vybavili novým mobiliářem a vysadili spoustu nových stromů, okrasných keřů a jiné zeleně. Mám radost, že se úpravy lidem líbí a řeka čím dál víc láká k procházkám a trávení volného času,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Součástí úprav řeky Ostravice v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou bude výstavba nové visuté galerie o celkové zastavěné ploše 260 m², tvořit ji bude železobetonová monolitická deska vyložená přes hranu nábřežní zdi. Vznikne na stávající opěrné zdi, která se navýší. Na pochůzí části galerie bude kamenná dlažba. Místy povrch doplní skleněné desky z vrstveného skla s protiskluzovou úpravou, které budou podsvíceny reflektory. Upravovat se bude 994 m² cyklostezky, 1807 m² pěších komunikací a povrch silnice o ploše 540 m².

„Důležitou částí stavby je kromě visuté galerie a rozšíření prostoru u nábřežní zdi před Dockem také bezpečnější vedení trasy pro cyklisty a chodce. Doteď se totiž jednalo o potenciálně kolizní místo. Cyklostezka i pěší trasa budou od sebe odděleny. Po dokončení rekonstrukce bude prostor vybaven novými lavičkami, betonovými lehátky, odpadkovými koši a novými stromy vysazenými do ochranných mřížek. V rámci sadových úprav se vysází kromě stromů také trvalkové záhony,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Úpravy již odstartovaly přeložkou vysokého napětí v úseku od mostu Miloše Sýkory po Střelniční lávku. V květnu a v červnu se bude upravovat chodník a cyklotrasa mezi Hradní lávkou a Střelniční lávkou, v září se tam položí nový asfalt. V srpnu a v září přijdou na řadu pěší a cyklistické trasy mezi Střelniční lávkou a ulicí Biskupskou. V prostoru mezi ulicí Biskupskou a mostem Miloše Sýkory se začne s úpravami nájezdového klínu na přelomu června a července. Chodník a cyklotrasa přijdou na řadu v srpnu a v září a na visuté galerii se bude pracovat od konce června do konce září. Práce se budou dělat po etapách, které si vyžádají na komunikaci Havlíčkova nábřeží postupně zaváděná dopravní omezení.

Na rekonstrukci této části Havlíčkova nábřeží naváže v květnu druhá stavba, zahrnující úsek mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října na nábřeží. V tomto úseku se postaví nový chodník, zrekonstruuje se cyklistická stezka podél řeky s rozdělením tras pro cyklisty a pro pěší, vysadí se nová zeleň. Opravovat se bude opěrná zeď na straně sjezdu z ulice 28. října, a také místní komunikace včetně optimalizace parkovacích míst. Práce by měly být hotovy do konce tohoto roku.

Rekonstrukci prvního úseku mezi mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou provádí podle návrhu architektonické kanceláře Arkos společnost Firesta-Fišer za 27,6 milionu korun s DPH.

Úpravy druhého úseku mezi ulicemi Na Hradbách a Kostelní včetně sjezdu z ulice 28. října by měla zrealizovat na základě projektové dokumentace kanceláře UDI Morava společnost K2 stavební Moravia s cenou 11,9 milionu korun s DPH. Smlouva by měla být podepsána příští týden.

Oběma úpravám Havlíčkova nábřeží předcházela vloni zahájená rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přeložky kanalizačního sběrače v lokalitě od ulice Na Hradbách po Kostelní. Nově se položilo 204 metrů nové kanalizace a 146,5 metru vodovodu, celkem došlo k odstranění 218,5 metru starého kanalizačního potrubí. Oprava přišla na 14,4 milionu korun, trvala sedm měsíců a stavebně byla dokončena v první polovině března. Do konce dubna v závislosti na klimatických podmínkách se ještě obnoví povrch stávající vozovky na Havlíčkově nábřeží od Kratochvílovy po ulici Na Hradbách.