Jedním z následků překotné urbanizace minulých let byl ústup živé přírody z jednotlivých městských částí, což se podepisovalo na kvalitě a komfortu života jejich obyvatel. Za poslední roky se situace v mnohém zlepšila, jak se můžeme sami přesvědčit.

V zelených porostech našich ulic jsme si zvykli vídat zajíce, veverky, sem tam dokonce i nějakou tu srnku. A přes cestu pochodující ježek už nás při návratu z nočního tahu rovněž nepřekvapí. Trochu stranou pozornosti však doposud zůstávala jedna významná část celkové biodiverzity – hmyz.

Právě proto město Ostrava v rámci dotačního programu fajnOVY prostor podpořilo projekt s názvem Hmyz je fajnOVY aneb Ostravský hmyzí mobiliář. V jeho rámci vznikne na území celého města osm unikátních příbytků pro brouky, mravence, včely a další zástupce přepestré hmyzí říše.

Jde o projekt, jehož autory jsou spolek Fiducia a Okrašlovací spolek. Město ho podpořilo částkou 500 tisíc korun,“ uvedla náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová. „První hmyzí domek, který nese podobu loďky, už funguje v Komenského sadech, další přibydou například v Porubě, Hrabůvce nebo Přívoze. Ráda bych zdůraznila, že domky navrhnou a zhotoví ostravští výtvarníci, designéři, architekti a sochaři, kteří už mnohdy mají výborné renomé ve svých oborech.“

Součástí instalace domků pro hmyz jsou i „hmyzí dílny“. V jejich rámci si každý zájemce může pod dohledem příslušného tvůrce svůj hmyzí domek vyrobit a odnést na svůj balkon či zahradu. Místo i čas konání, spolu s dalšími podrobnostmi, jsou k dispozici ZDE

Vhodné podmínky pro návrat užitečného hmyzu do městského prostředí Ostrava podporuje také jinými způsoby, ať už výsadbou trvalkových záhonů, květinových lučních porostů nebo zbudováním  broukoviště v travnaté ploše u náměstí Dr. E. Beneše, které zde bylo instalováno dočasně, do doby urbanistického řešení celého prostoru.

Náměstkyně Kateřina Šebestová připomíná další plusy, které tyto hmyzí aktivity přinášejí: „Zásluhou těchto projektů zasazujeme přírodní prvky do míst, kam by si dnes jen obtížně hledaly cestu. Domky navíc budou esteticky zajímavé a věřím, že sehrají určitou vzdělávací funkci, kdy se například děti s touto problematikou seznámí takto zábavnou formou.“