Pozemky v průmyslové zóně v Hrušově byly zceleny posledními výkupy v červnu letošního roku. Zastupitelé nyní odsouhlasili výzvu k podání nabídek na využití této zóny. Předpoklad je, že se přihlásí developeři, kteří pozemky v zóně vykoupí, připraví k využití a nabídnou je investorům. Podmínkou je vytvoření alespoň 30 pracovních míst na jednom hektaru. Hrušovská zóna čítá 35 hektarů, takže minimem je 1050 nových pracovních míst.

Průmyslová zóna v Hrušově patří ke strategickým projektům Ostravy. „Letos se nám podařilo vykoupit zbývající parcely a zcelit tak zónu. Nyní ji nabízíme developerům a čekáme na jejich nabídky,“ řekl primátor Tomáš Macura. Nabídky lze podávat do 30. dubna příštího roku. Město poté vyhodnotí nabídky z pohledu koncepce, nabídnuté ceny, objemu investic a počtu vytvořených pracovních míst. Zóna se dá využít pro lehký průmysl a především pro logistiku, protože v těsné blízkosti je dálnice i železnice.

Město preferuje variantu, kdy pozemky odkoupí developer, jak tomu bylo v případě průmyslové zóny v Hrabové. „Soukromá společnost je lepší developer než město a Hrabovská zóna patří k nejlepším v celé České republice,“ vysvětlil primátor Macura.

Zóna leží v zátopovém území, které bylo postiženo povodněmi v roce 1997. Nyní tvoří ochranu před povodněmi val vytvořený dálnicí. Město anebo developer navíc může využít dotace na ochranu před povodněmi z vládního projektu, který takové náklady pokrývá.

„Hrušovskou zónu budeme prezentovat a nabízet již v říjnu na veletrhu investičních příležitostí Expo Real v německém Mnichově,“ potvrdil Tomáš Macura.