Jak si stojíme s produkcí plastových láhví?

Podle britského deníku Guardian se každou minutu na světě nakoupí celý milion plastových láhví. Přitom se předpokládá, že do roku 2021 toto číslo vzroste o dalších dvacet procent. Zdá se, že balená voda nebo jiné nápoje jsou stále samozřejmostí, bez níž se nechceme obejít. Podle společnosti Euromonitor vyprodukují dnes lidé každou sekundu přes 20 000 plastových láhví.

Jak třídíme a jak produkci plastů předcházet?

99 % celé české populace má možnost své odpady třídit a 72 % obyvatel ČR již tak činí. Množství využitého odpadu každoročně stoupá. Třídění nám jde, i v Ostravě. V roce 2017 jsme z celkového množství 112 570 tun komunálního odpadu vytřídili 4 174 tun plastů. I když jde o necelá 4 %, stále je to více než 13 kg plastů na osobu za rok. Snížit toto množství můžeme i tím, že  dáme přednost vodě z kohoutku a nebudeme kupovat balenou.

Výhody ostravské vody z kohoutku

  • je chutná
  • je kvalitní (splňuje parametry pitné vody; ve vybraných ukazatelích i pro vodu kojeneckou)
  • je stále čerstvá
  • je levná

1 000 litrů vody stojí v Ostravě 37,65 Kč (cena za vodné/2018). 1 l kohoutkové vody stojí 0,0376 Kč; tedy 1,5 l vody z kohoutku tak vyjde ani ne na desetník = 0,0564 Kč, oproti balené, která stojí v průměru 7 Kč. Pokud každý den někdo vypije 1,5 litru kohoutkové vody, utratí za rok jen cca 21 Kč; za balenou okolo 2 555 Kč, to je přibližně 120x více! To už stojí za zamyšlení…

Nevýhody balené vody

  • dlouhá doba mezi natočením a spotřebou
  • hrozba množení bakterií, pokud nejsou správně dodrženy skladovací podmínky
  • ekologická zátěž spojená s výrobou plastů pro láhve a hlavně jejich likvidací
  • ekologická zátěž spojená s přepravou lahví
  • je drahá

[art_yt id=“jE-esxtQ07k“ wvideo=“1280″ hvideo=“720″ position=“center“ urlvideo=“undefined“ namevideo=“ desc=“ durationmin=““ durationsec=““ related=“true“ upld=““]


Informační kampaň I NA TOBĚ ZÁLEŽÍ!!! realizuje odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy v rámci kandidatury statutárního města Ostravy na titul Evropské zelené město 2020.