Společnost OKK Koksovny a.s., informovala o odstávce odprašovací jednotky, kdy bude prováděna její generální oprava, která je nezbytná pro spolehlivou funkčnost dané jednotky.

Termín odstávky je stanoven od 1. června do 30. června 2023.