Od dubna 2017 ošetřovala v Ostravě specializovaná firma jírovce proti klíněnce jírovcové metodou tvz. mikro-injektáže. Klíněnka jen na území Ostravy ohrožuje téměř 1500 stromů. Larvy požírají listy, které žloutnou a opadávají, strom tak slábne a v průběhu několika let může zcela uschnout. Stromy ošetřila společnost SAFE Trees za téměř 1,65 milionů korun bez DPH. Účinek ošetření bude vyhodnocen na podzim.

„Původně jsme předpokládali, že bude ošetřeno 1446 stromů. Nakonec jich mikro-injektáží prošlo 1405. Odborně ošetřeny nebyly pouze ty stromy, u nichž byl v terénu shledán nevyhovující zdravotní stav nebo nevyhovovalo jejich stáří,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.
Mikro-injektáže prováděly 2 pracovní týmy společnosti SAFE Trees, které vzhledem k omezené době realizace používaly dva různé technologické postupy. První postup využíval ruční aplikaci insekticidního roztoku. Druhý způsob byl pak prováděn pomocí speciálního přístroje, který pod stálým tlakem injektuje účinnou látku do předem připravených vývrtů. Jedná se o technologii, pomocí které se do transportních pletiv ošetřovaného stromu vpraví účinný insekticid. Strom následně pomocí vodivých pletiv transportuje látku do všech svých orgánů. Aplikovaná látka strom nijak neohrožuje, naopak ho chrání proti nežádoucím účinkům klíněnky jírovcové. Účinnost tohoto ošetření je 2 roky, poté je vhodné stromy znovu přeinjektovat.
U každého ošetřeného stromu byly zároveň sesbírány dendrometrické údaje (výška stromu, výška spodního okraje koruny, průměr kmene a koruny, fyziologické stáří), které byly společně s fotodokumentací a s provedeným hodnocením stromu (zdravotní stav, vitalita, stabilita, perspektiva) zaneseny do veřejně přístupného portálu  www.stromypodkontrolou.cz.
Pořízené údaje budou sloužit k následnému porovnání stavu stromů během podzimního vyhodnocení účinků ošetření. Očekáváme ale, že hlavní efekt injektáže se projeví až během příštího roku,“ doplňuje náměstkyně K. Šebestová.
Zároveň se jedná o cenné informace pro správce zeleně v jednotlivých městských obvodech zajišťujících péči o tyto stromy. Město chce tímto opatřením prodloužit životnost stromů, protože právě kaštanů je v krajské metropoli značné množství, přičemž řada z nich je vzrostlých. Celkové náklady za realizaci činí 1 643 850 Kč bez DPH.
Stromy byly ošetřeny v 19 městských obvodech. Největší množství jírovců prošlo speciální procedurou v centrálním obvodu (341 kusů), zhruba 250 stromů injektovala firma ve Slezské Ostravě a v Porubě. Následují obvody Ostrava-Jih, Vítkovice a Mariánské Hory a Hulváky se zhruba 140 stromy.