Inteligentní dopravní systémy (IDS)

Inteligentní dopravní systémy (IDS) se člení na čtyři části a jejich cílem je zajistit bezpečnější a efektivnější dopravu s menšími kongescemi na silnicích a nižším ekologickým zatížením prostředí.

Podpora veřejné dopravy:

je první částí IDS řešenou ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OKAS). Zabývá se efektivnějším řízení ve městě, tedy zajištěním plynulosti a bezpečnosti provozu při současné preferenci městské hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí

Inteligentní zastávky:

představují druhou část IDS, řešenou s Koordinátorem Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS). Jedná se především o nákup, instalaci a zprovoznění informačních panelů pro cestující MHD, které podávají informace cestujícím v reálném čase, v závislosti na skutečném provozu.

Palubní počítače a inteligentní dispečerské řízení a odbavovací systémy do vozidel MHD:

má v gesci Dopravní podnik Ostrava.

Inteligentní dopravní systémy, I. etapa – navigace řidičů na volná parkovací místa vybraných parkovišť v centrální části města:

Systém navádění na volná parkovací místa byl uveden do provozu k 1. červenci 2010. Jedná se o sběr informací o obsazenosti parkovišť a parkovacích objektů v centru města a zobrazování informací o počtu volných parkovacích míst ve 13 lokalitách na příjezdu do centra města a v samotném centru (celkem 30 naváděcích tabulí). Zároveň byl vytvořen dopravní portál, kde zájemci naleznou aktuální informace o dopravní situaci ve městě.