Rekordní návštěvnost, vzácná a raritní mláďata, nové druhy zvířat, zprovoznění parkovacího domu, zapojení do záchrany ohrožených rostlin, podpora pěti nových ochranářských projektů, ale také nové logo a celá vizuální identita – to je jen stručný výčet významných událostí, které v loňském roce zaznamenala Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.

Rekordní návštěvnost

V roce 2022 poprvé překonala Zoo Ostrava v počtu návštěvníků hranici 600 000. V loňském roce se to podařilo podruhé. Celková roční návštěvnost dokonce dosáhla dalšího rekordu v historii zoo – 612 455. Několik rekordů padlo i během roku, například i v lednu (13 955) a v prosinci (19 847). Nejvíce lidí pak přišlo do zoo v červenci (106 825).

Nová vizuální identita

Logo s hrochem protnutým akácií jako symbol propojení zoologie a botaniky používala zoo téměř 20 let, což je dlouhá doba, během které se mnohé změnilo, proto se zoo rozhodla změnit i své logo a celou vizuální identitu. Předlohou pro nový vizuální styl se stala rozmanitost a pestrost přírody. Podmínkou pak bylo zachování hrocha, coby „erbovního“ zvířete Zoo Ostrava a propojení s botanickým parkem. Inspirací byly nezaměnitelné a originální vzory srstí a peří zvířat v kombinaci s pestrou paletou barev, kterou lze v areálu zoo vidět. Ztvárnění loga z lístků rostlin symbolizuje komplexnost přírody. Některé prvky jsou již realizovány v nové podobě (plakáty, vybrané tiskoviny či propagační materiály), ale s ohledem na množství například informačních cedulek a panelů bude jejich výměna probíhat postupně i v následujícím období.

 

Chov zvířat v roce 2023

Na konci roku 2023 chovala Zoo Ostrava 6 592 jedinců v 452 druzích.

  • Mláďata

V loňském roce se podařilo odchovat 2 146 mláďat napříč všemi skupinami živočichů. Více než polovina mláďat byla u ryb, nemálo také u ptáků, savců a plazů. Pravidelně se v zoo množí oba chované druhy damanů – v loňském roce se narodili tři damani stromoví (Dendrohyrax arboreus) a dva damani pralesní (Dendrohyrax dorsalis). Díky osmi mláďatům onagerů (Equus hemionus onager) je ostravské stádo tohoto vzácného kopytníka stále největším stádem chovaným v lidské péči na světě. U primátů se narodilo druhé mládě kriticky ohroženého šimpanze hornoguinejského (Pan troglodytes verus), dále komby Garnettovy (Otolemur garnettii) nebo dvojčata u outloňů malých (Nycticebus pygmaeus). U jelenů byla mláďata například u vzácných barasing (Rucervus duvaucelii) a dále u jelenů milu (Elaphurus davidianus), kteří byli ve své domovině vyhubeni před více než 100 lety a přežívají jen díky chovům v zoologických zahradách a dalších chovných centrech. Dále se podařilo odchovat dvojčata pandy červené (Ailurus fulgens fulgens) a mládě u vyder malých (Aonyx cinereus) a binturongů (Arctictis binturong).

Řada zajímavých odchovů se zdařila i u ptáků. Jednalo se například o tyto taxony: morčák šupinatý (Mergus squamatus), kardinálovec zelený (Gubernatrix cristata), alexandr čínský (Psittacula derbiana), ara arakanga (Ara macao macao), bažant paví (Polyplectron bicalcaratum), čejka australská (Vanellus miles), ibis šedokřídlý (Theristicus melanopis), lorikul modrotemenný (Loriculus galgulus), sup bělohlavý (Gyps fulvus fulvus) nebo sup mrchožravý (Neophron percnopterus percnopterus).

Dařilo se i druhům, jejichž přirozeně odchovaná mláďata poskytujeme pro posílení divokých populací. V roce 2023 jsme pro vypuštění do volné přírody bezplatně poskytli celkem 16 mladých jedinců:

  • 8 sov pálených (Tyto alba guttata) – vypuštěny v ČR
  • 2 sýčky obecné (Athene noctua noctua) – vypuštěni v ČR
  • 5 puštíků bělavých (Strix uralensis macroura) – vypuštěni v Rakousku
  • 1 orlosup bradatý (Gypaetus barbatus barbatus) – vypuštěn ve Francii

Spolu se zprovozněním dvou významných chovatelsko-expozičních zařízení nazvaných Vadtha ni – Chrám gibonů a pavilon Wanderu v roce 2022 jsme v loňském roce poprvé úspěšně odchovali dva druhy plazů – kriticky ohrožené krokodýlovce čínské (Shinisaurus crocodilurus vietnamensis) a hroznýšky skvrnité (Gongylophis conicus). Mezi další úspěšné prvoodchovy patří i dva jeřábi bělošíjí (Grus vipio), užovky linkované (Boaedon lineatus) a krajty zelené (Morelia viridis). Po dlouhé přestávce se nám podařilo odchovat mláďata krajty písmenkové (Python sebae) i mládě čáji obojkové (Chauna torquata) podložené od páru ze Zoo Olomouc. Navázali jsme také na úspěchy v odchovu želv Hamiltonových (Geoclemys hamiltonii) a kuor amboinských (Cuora amboinensis). Z ryb patří mezi významné odchovy ohrožená medaka Eversova (Oryzias eversi) i unikátní odchov druhé generace sekernatky dlouhoploutvé (Thoracocharax stellatus).

  • Nové druhy

Mezi nové druhy pořízené v roce 2023 patří například trio kriticky ohrožených lemurů širokonosých (Prolemur simus), pár vzácně chovaných kočkodanů Hamlynových (Cercopitheus hamlyni) a pár silně ohrožených kulíšků nejmenších (Glaucidium passerinum). Získali jsme i několik druhů kriticky ohrožených sulaweských vodních plžů rodu Tylomelania, v jejichž chovu je Zoo Ostrava průkopníkem.

  • Transporty

V květnu loňského roku jsme ze Zoo Sofia přivezli do naší skupiny makaků lvích (Macaca silenus) nového chovného samce. S jedenácti samicemi se rychle sžil a brzy po začlenění do skupiny se s většinou samic pářil. V letošním roce tak očekáváme narození několika mláďat. Na doporučení koordinátora EEP jsme také rozšířili stádo žiraf Rothschildových (Giraffa camelopardalis rothschildi) o dvě mladé samice. Přivezeny byly z holandského Safariparku v Beekse Bergenu.

Již tři sezóny se mohou zajímavým způsobem transportovat i návštěvníci. Pro cestu do zoo mohli opět využít atraktivní dvoupodlažní autobusy, které propojily zoo a dvě nejlidnatější části Ostravy – Porubu a Ostravu-Jih. Další možností zvolit atraktivní dopravu do zoo měli příznivci jízdy vlakem pohornickou krajinou – druhým rokem přivážela vlaková souprava cestující z Českého Těšína na zastávku kousek od zoo.

Stavby

Největší stavbou roku 2023 byl parkovací dům, jehož výstavba byla zahájena v roce předcházejícím. Do provozu byl uveden začátkem června a motorizovaným návštěvníkům zoo přinesl bezmála 200 nových parkovacích míst. Tím se výrazně zlepšila možnost pohodlně zaparkovat v bezprostřední blízkosti vstupu do zoologické zahrady. Parkovací dům je dvoupodlažní, včetně možnosti parkování na střeše, vystavěn byl mezi stávajícím horním (P2) a dolním parkovištěm (P3). Stavba si vyžádala náklady ve výši bezmála 140 milionů korun bez DPH, investorem bylo statutární město Ostrava, zřizovatel a majitel Zoo Ostrava.

V rámci projektu bylo mimo jiné upraveno i parkoviště P3, které získalo nový asfaltový povrch a bylo opatřeno vodorovným dopravním značením. „Nejen kvůli jeho úpravě, ale po celou dobu výstavby parkovacího domu muselo být toto parkoviště uzavřené, což přineslo komplikace zejména během hlavní návštěvnické sezóny. Ve spolupráci s městem Ostrava, městskou částí Slezská Ostrava, Městskou policií Ostrava a dalšími partnery se ale podařilo zajistit dostatek náhradních parkovacích ploch, které dokonce pojaly ještě více aut než dočasně uzavřené parkoviště,“ vysvětluje ředitel zoo Jiří Novák.

Další stavby

Stavební ruch vládl také uvnitř areálu zoo. Pokračovala závěrečná etapa projektu Elektrifikace areálu zoologické zahrady, která přispěje k dalšímu rozvoji zoo a tolik potřebné infrastruktury. Etapa byla zaměřená na slaboproudé rozvody (interaktivní kiosky, kamerový systém, měření a regulace, ozvučení, internetové přípojky a další telekomunikační rozvody) a jejich vzájemné propojení do sítě. Předpokládané ukončení prací je v první polovině roku 2024. V roce 2023 započaly také práce na rekonstrukci expoziční části interiéru zadní části pavilonu Tanganika.

Vnitřní prostory, které v dávné minulosti sloužily pro chov slona a nosorožců a pro tato zvířata byla již zcela nevhodné, nabídnou důstojné podmínky pro chov podstatně menších druhů zvířat. Nově se zde budeme věnovat chovu prasat savanových (Phacochoerus africanus) společně s mangustami žíhanými (Mungos mungo). Předpokládaný termín dokončení je jaro 2024. Dokončen byl projekt odbahnění rybníku u pavilonu slonů. Tato investiční akce zahrnovala opravu hráze a přepadu rybníku, dále došlo k rozsáhlému odbahnění, ke zvětšení ostrova pro lemury a k vytvoření litorální zóny pro volně žijící vodní živočichy, například pro naše ryby a obojživelníky. Opravili jsme a vydekorovali ostrovy, které v budoucnu budou společně s částí rybníka sloužit pro chov pelikánů,“ doplňuje Jiří Novák. V závěru roku probíhaly větší a velké opravy a rekonstrukce různého druhu v celém areálu zoo.

Ochrana přírody

Kromě dlouhodobě realizovaných ochranářských aktivit probíhaly v Zoo Ostrava intenzivní přípravy na mezinárodní konferenci EAZA Conservation Forum 2024, která se v Ostravě uskuteční ve dnech 4. až 8. června 2024. Tato významná ochranářská akce se bude v České republice konat vůbec poprvé a zoo na ní jako hostitelská instituce bude prezentovat aktivity na záchranu nejohroženějších druhů.

Vedle mezinárodních záchovných programů probíhajících v rámci spolupráce mezi zoologickými zahradami podpořila zoo i díky podpoře zřizovatele statutárního města Ostrava záchranné projekty, které jsou realizovány přímo v místech výskytu daných druhů:

  • Tři koruny ze vstupu

Prostřednictvím tohoto programu jsou do podpory ochrany přírody zapojeni i všichni návštěvníci zoo. V loňském roce bylo podpořeno celkem 20 vybraných ochranářských projektů, což je doposud největší počet. Do různých míst světa putovala také historicky nejvyšší částka – 1 810 000 Kč. Tyto projekty jsou realizované v místech přirozeného výskytu zvířat v různých koutech světa, dva z nich také v České republice.

  • Běh Zoo Ostrava pro korály

Ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovice se uskutečnil 7. ročník charitativního běhu Zoo Ostrava, jehož výtěžek ve výši 231 tisíc korun tentokrát podpořil neziskovou organizaci Vesna Panglao Conservation, jejímž hlavním cílem je chránit pobřežní korálové útesy ostrova Panglao u Boholu na Filipínách.

  • Biodiverzita v zoo

Ochrana přírody probíhala i přímo v areálu zoologické zahrady. Byla například obnovena přirozená louka, vysazeny další plodonosné keře pro volně žijící ptáky, bylo vybudováno vhodné místo pro ještěrky, vyčištěny stávající tůně a realizováno mnoho dalších opatření směřujících ke zvýšení biodiverzity areálu.

Vzdělávání a osvěta v zoo

Během roku realizovali pracovníci výukového centra zoo přes 750 výukových programů pro bezmála 8 500 žáků z celého moravskoslezského regionu i dalších částí republiky a uspořádali tři vědomostní soutěže pro žáky základních škol. Začátkem října se uskutečnil již 17. ročník odborné konference určené pedagogickým pracovníkům: „Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě“. Šestým rokem byla zoo zapojena do projektu Moravskoslezského kraje „OKAP“ (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání). V rámci něj v zoo probíhaly speciální výukové programy pro žáky středních technických škol. Široká veřejnost se měla možnost zúčastnit řady doprovodných akcí, přednášek, speciálních prohlídek, komentovaných setkání a dalších aktivit, které zoo v průběhu celého roku nabízí. Několik akcí a výukových programů proběhlo opět i v polském a ukrajinském jazyce. Podstatnou část výše popsaných aktivit realizovali pracovníci výukového centra za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Další významné události                                                                                                                                          

Během roku se v zoo uskutečnilo mnoho dalších akcí a aktivit. Na podzim 2023 zoo například hostila mezinárodní odborný seminář CITES Expert Workshop V4 + Austria – k problematice záchranných center CITES pořádaný Ministerstvem životního prostředí ČR, nově ustanovenou Komisi zahradnickou při Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO), kterou koordinuje Zoo Ostrava, či setkání členů České koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC). Pracovníci zoo se rovněž zúčastnili mezinárodních konferencí, odborných setkání a dalších akcí, na nichž většinou aktivně vystoupili s příspěvky a přednáškami. Pokračovala stále se rozvíjející spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, se Záchranným útvarem Hasičského záchranného sboru České republiky, Záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, Českou koalicí pro ochranu biodiverzity, partnerskými zoologickými a botanickými zahradami a dalšími institucemi. Zoo zaznamenala také obrovský zájem dobrovolníků o nezištnou pomoc.

 

Děkujeme všem za podporu a pomoc – dárcům, dobrovolníkům, statutárnímu městu Ostrava a dalším partnerským organizacím a institucím. V roce 2024 Vám přejeme štěstí, pohodu a hlavně pevné zdraví!