Značný nárůst obyvatelstva na Ostravsku vyžadoval znásobení kapacit dodavatelů pitné vody. Proto patří vodohospodářská soustava v povodí Odry v České republice k nejrozsáhlejším, nejrozvinutějším, ale i nejsložitějším. Z vodohospodářského hlediska jde o vodohospodářskou soustavu s nádržemi. Sama o sobě se podstatně podílí na změně přirozených průtokových režimů a vlastnostech vod. V Ostravě jsou její součástí jezy.

Vratimovský jez (Jez v Hrabové)

Ostravice / ř. km 11,900 / Správce: Povodí Odry, s. p.

Vznikl kvůli stabilizaci dna Ostravice a výrobě elektrické energie v malé vodní elektrárně (MVE). Jedná se o pevný spádový objekt, dvojitý parabolický jez bez propusti s výškovým rozdílem 4,5 m. U levého břehu se nachází rybí přechod (tzv. rybí rampa) široká 2 až 3 metry. U pravého břehu na prvním stupni se nachází objekt MVE a vyústění náhonu.

Tento jez je nebezpečný i za poměrně nízkého stavu.

Jez Vítkovice

Ostravice / ř. km 8,793 / Správce: Povodí Odry, s. p.

Jez Vítkovice na Ostravici zásobuje vodou průmyslové podniky a je využíván také k výrobě elektrické energie v MVE. Má dvě jezová pole, každé o šířce 20,8 metru.

Jez Přívoz

Odra / ř. km 11,830 / Správce: Povodí Odry, s. p.

Jez Přívoz zásobuje vodou koksovnu Svoboda společnosti OKK Koksovny, a. s. a slouží také k výrobě elektrické energie v MVE. Má dvě jezová pole, každé o šířce 20,0 metrů.

Jez Lhotka

Odra / ř. km 14,940 / Správce: Povodí Odry, s. p.

Jez Lhotka zásobuje vodou průmyslové podniky BorsodChem MCHZ, s. r. o. (dříve Moravské chemické závody), koksovnu Svoboda společnosti OKK Koksovny, a. s. a je využíván k výrobě elektrické energie v MVE. Má dvě jezová pole, každé o šířce 20,0 metrů.

Jez Porubka

Porubka / ř. km 5,552 / Správce: Povodí Odry, s. p.

Tento jez vznikl kvůli vzdouvání a akumulaci vody, protipovodňové ochraně, napouštění Zámeckého rybníku, stabilizaci koryta vodního toku Porubka. Jedná se o vakový jez – pohyblivá hradící konstrukce je z pryžotextilního vaku naplněného vodou, který je připevněn k betonové konstrukci spodní stavby jezu.
Výška vakové hradící konstrukce je 1,34 metru a šířka 8,7 metru.