Statutární město Ostrava kandiduje na titul European Green Capital 2020 – Evropské Zelené město 2020. Kandidaturou se chce vyrovnat dalším úspěšným evropským městům z minulých let, např. Stockholmu, Hamburku, Nantes, Lubljani, Essenu či Nijmegenu, který bude zeleným městem v roce 2018. Kandidaturu vyhlásil na 6. ministerské konferenci Světové zdravotnické organizace primátor Tomáš Macura.

Ostrava prošla za poslední dvě desítky let obrovským vývojem. Z průmyslového a zaprášeného města se stala městem plným zeleně. Ostrava staví hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou. Dvacet procent plochy města tvoří v současné době zeleň.

„Uspět v soutěži hned napoprvé nebude lehké, dosud se to ještě nikomu nepovedlo. Přesto se ale seriózně ucházíme o titul. Kandidaturou chceme dát jasně najevo své odhodlání zlepšovat životní prostředí ve městě. Navíc získáme cenná data o 12 sledovaných oblastech, srovnání s ostatními evropskými městy i zpětnou vazbu od odborníků. Velkou inspirací pro nás byl úspěch německého Essenu, který je městem s podobnými výchozími podmínkami a problémy, jako Ostrava,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Soutěž hodnotí nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních pět až deset let a chystaná opatření na nejbližší tři roky.

Mezi 12 hodnocenými tématy jsou: zmírnění klimatických změn, adaptace na klimatické změny, udržitelná městská mobilita, udržitelné využití krajiny, příroda a biodiverzita, kvalita ovzduší, hluk, odpadové hospodářství, hospodaření s vodou, zelený růst a eko-inovace, nakládání s energiemi a správa

„Ne v každém z témat dosahujeme nejlepších výsledků, ale například kvalita a hospodaření s vodou nebo městská doprava jsou témata, kde můžeme ukazovat tu nejlepší evropskou praxi,“ vyzdvihnul primátor. Zdůraznil, že lidé v Ostravě mohou využívat nejmodernějšího odbavovacího systému MHD v České republice, což je asi jedním z aspektů, že se v minulém roce podařilo zvýšit počet cestujících MHD na 88,5 milionu. Při modernizaci MHD se město do roku 2020 zcela obejde bez dieselové trakce. „Vyzdvihl bych rovněž aktivity města v oblasti revitalizace průmyslových území, z nichž mnohá jsou přímo v centru města. Nejlepším důkazem posledních let jsou Dolní oblast Vítkovice, Karolina a Trojhalí, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku. Ve snaze proměňovat veřejná prostranství bude Ostrava i nadále pokračovat, nachystána je například investice v podobě revitalizace městských jatek, kde bude sídlit galerie současného umění, a řada dalších,“ dodal primátor Tomáš Macura.

„Ostravu je nutné posuzovat v historickém kontextu. V posledních letech došlo k výraznému zlepšení kvality životního prostředí ve městě, stále se však potýká s důsledky dlouhé průmyslové historie,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Je dobré, že i když je třeba ovzduší Ostravy slabou stránkou, lze jednoduše ukázat, jak se hodnoty prašnosti za poslední léta několikanásobně zlepšily,“ připomenula náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Ostrava plánuje řadu aktivit v oblasti udržitelného rozvoje, které ještě více přiblíží město přírodě a které budou mít kladný dopad na životní úroveň obyvatel v celé ostravské aglomeraci. Výše zmíněné projekty budeme realizovat bez ohledu na úspěch naší kandidatury,“ zakončil primátor.

Přihlášku do soutěže město podá do 18. října 2017. Na začátku roku se dá předpokládat vyhlášení užšího výběru kandidátů. Vítězné město na rok 2020 vyhlásí Evropská komise nejspíše v polovině roku 2018.